مصاحبه والدین شهید محسن پورپونه از گلدشت+فیلم
مصاحبه والدین شهید محسن پورپونه از گلدشت+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که حوالی دهه 80 شمسی و در حاشیه دید و بازدید عده ای از علاقه مندان حوزه ایثار و شهادت با خانواده شهید محسن پورپونه ضبط شده، پدر و مادر و برادر شهید، مصاحبه می کنند.

مصاحبه والدین شهید محسن پورپونه از گلدشت+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که حوالی دهه ۸۰ شمسی و در حاشیه دید و بازدید عده ای از علاقه مندان حوزه ایثار و شهادت با خانواده شهید محسن پورپونه ضبط شده، پدر و مادر و برادر شهید، مصاحبه می کنند.

شهید محسن پورپونه فرزند محمد علی، ۲۸ مهر ۶۲ در نوزده سالگی طی عملیات والفجر۴ در حوالی دشت شیلر به شهادت رسید و در گلزار شهدای گلدشت به خاک سپرده شد.

اواخر فیلم، دچار برخی مشکلات فنی شده و علاوه بر پرش تصویر، در برخی لحظات نیز صدا قطع و وصل می شود.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه والدین شهید محسن پورپونه از گلدشت+فیلم