مصاحبه کادر فرماندهی گردان امام‌حسین لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
مصاحبه کادر فرماندهی گردان امام‌حسین لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند65 یا بهار66 پس از عملیات کربلای5 در منطقه‌ای در جنوب (به احتمال زیاد پادگان انبیاء شوشتر) ضبط شده، کادر فرماندهی گردان امام‌حسین لشکر8نجف‌اشرف، ضمن معرفی خودشان، به برخی سوالات نیز جواب می‌دهند.

مصاحبه کادر فرماندهی گردان امام‌حسین لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۵ یا بهار۶۶ پس از عملیات کربلای۵ در منطقه‌ای در جنوب (به احتمال زیاد پادگان انبیاء شوشتر) ضبط شده، کادر فرماندهی گردان امام‌حسین لشکر۸نجف‌اشرف، ضمن معرفی خودشان، به برخی سوالات نیز جواب می‌دهند.

محمد‌حسین مددی معاون گردان از نجف‌آباد، صفرعلی مرادی معاون گردان از قهدریجان، محمد رییسی از اصفهان، حسینعلی اسماعیلی نیروی مخابرات از نجف‌آباد، رجبعلی جمالی فرمانده گردان از قهدریجان، محمدرضا مردانی نیروی مخابرات از نجف‌آباد، شخصی که معرفی‌اش به دلیل مشکلات فنی فیلم اصلی حذف شده و ابراهیم یاورپور از نجف‌آباد، رزمندگانی هستند که در این فیلم صحبت می‌کنند.

در دقایق پایانی فیلم، در چند قسمت فیلم قطع شده و پرش‌هایی دارد.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه کادر فرماندهی گردان امام‌حسین لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم