مصاحبه کادر کاشانی گردان لشکر۸نجف در سال۶۷+فیلم
مصاحبه کادر کاشانی گردان لشکر۸نجف در سال۶۷+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تابستان۶۷ و پس از پذیرش قطعنامه۵۹۸ از سوی ایران، در یکی از مناطق غربی ایران ضبط شده، تعدادی از کادر فرماندهی گردان علی‌ابن‌ابی‌طالب لشکر۸نجف‌اشرف، که بیشترشان اهل کاشان هستند، مصاحبه می‌کنند.

مصاحبه کادر کاشانی گردان لشکر۸نجف در سال۶۷+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تابستان۶۷ و پس از پذیرش قطعنامه۵۹۸ از سوی ایران، در یکی از مناطق غربی ایران ضبط شده، تعدادی از کادر فرماندهی گردان علی‌ابن‌ابی‌طالب لشکر۸نجف‌اشرف، که بیشترشان اهل کاشان هستند، مصاحبه می‌کنند.

در آن مقطع، هنوز شرایط جنگ به ثبات نرسیده بود و با توجه به حملات عراق و منافقین خلق پس از پذیرش قطعنامه، بخشی از نیروها همچنان در مناطق مرزی و جنگی حضور داشتند.

به ترتیب این رزمنده‌ها مصاحبه می‌کنند:

شخصی با نام‌خانوادگی مومنی که لهجه کاشانی دارد، غلامحسین آقایی‌زاده از کاشان، علی هارونی (نام‌خانوادگی‌اش را شک داریم و شهرش را هم نمی‌گوید) و ماشاالله رحیمی از کاشان.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه کادر کاشانی گردان لشکر۸نجف در سال۶۷+فیلم