مصاحبۀ نیروهای لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم
مصاحبۀ نیروهای لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم
خانه ایثار نجف آباد:در این فیلم که به احتمال زیاد، نیمه دوم پاییز سال66 و در آستانه عملیات والفجر10 در دانشگاه شهید چمران اهواز (پایگاه شهید مدنی) ضبط شده، تعدادی از رزمندگان لشکر8نجف‌اشرف مصاحبه می‌کنند.

مصاحبۀ نیروهای لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم

خانه ایثار نجف آباد:در این فیلم که به احتمال زیاد، نیمه دوم پاییز سال۶۶ و در آستانه عملیات والفجر۱۰ در دانشگاه شهید چمران اهواز (پایگاه شهید مدنی) ضبط شده، تعدادی از رزمندگان لشکر۸نجف‌اشرف مصاحبه می‌کنند.

متاسفانه در این فیلم به دلیل مشکلات فنی یا سر و صداهای موجود در محل ضبط نوار، صدای مصاحبه‌شوندگان در ابتدا بسیار ضعیف شنیده شده و پس از لحظاتی به صورت کامل قطع می‌شود.

به همین دلیل، اطلاعات بیشتری از افراد حاضر در این فیلم نداریم و اگر شما کسی را در بین آن‌ها می‌شناسید، به ما اطلاع دهید.

عملیات والفجر۱۰، در حوالی شهر حلبچه عراق در شمال‌غرب ایران انجام شد.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

 

مصاحبۀ نیروهای لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم