مصدق، موافق ملی شدن نفت نبود
مصدق، موافق ملی شدن نفت نبود

مصدق اگر وابسته نبود، اگر عامل بیگانه نبود، چطور بدون موافقت وزیرکشور، استاندار شیراز می‌شود!؟ برای همه روشن است که حکومت ایران وابسته است. این وابستگی، باعث همین امر و نهی‌ها می‌شود. ملی‌گرای واقعی و مدافع منافع ملی ایران، آیت‌الله کاشانی بود که این‌ها از نردبان نام و معروفیت او خودشان را بالا کشیدند و […]

مصدق اگر وابسته نبود، اگر عامل بیگانه نبود، چطور بدون موافقت وزیرکشور، استاندار شیراز می‌شود!؟ برای همه روشن است که حکومت ایران وابسته است. این وابستگی، باعث همین امر و نهی‌ها می‌شود. ملی‌گرای واقعی و مدافع منافع ملی ایران، آیت‌الله کاشانی بود که این‌ها از نردبان نام و معروفیت او خودشان را بالا کشیدند و بعد نهضت ملی ایران را به نفع خودشان مصادره کردند!

شما حتم بدان، مصدق فراماسونر است. قسم‌نامۀ فراماسونری او، سند این گفتۀ من است. شما هم حتماً می‌دانید که فراماسونری یک تشکیلات جهانی است. مصدق‌السلطنه هم یکی از مهره‌های این تشکیلات بوده و هست.

او در اصل حتی موافق ملی‌شدن نفت هم نبود. برنامۀ ۲۸مرداد هم، میان خودِشان طرح‌ریزی و اجرا شد!

«آیت ولایت» به قلم محمد‌علی گودینی، شرح زندگی شهید سید‌حسن آیت، چاپ در کنگرۀ سرداران و ۲۵۰۰ شهید نجف‌آباد، توزیع در انتشارات مهر زهرا (س)