مطالبه امام جمعه نجف آباد برای گروه های تبلیغی مجازی
مطالبه امام جمعه نجف آباد برای گروه های تبلیغی مجازی
حوزه: امام جمعه نجف آباد با تاکید بر حضور هدفمند طلاب در فضای مجازی، گفت: امروز تشکیل گروه های تبلیغی در فضای مجازی مهمترین اقدام در ایفای نقش یک طلبه است.

مطالبه امام جمعه نجف آباد برای گروه های تبلیغی مجازی

حوزه: امام جمعه نجف آباد با تاکید بر حضور هدفمند طلاب در فضای مجازی، گفت: امروز تشکیل گروه های تبلیغی در فضای مجازی مهمترین اقدام در ایفای نقش یک طلبه است.

 حجت الاسلام حسناتی امام جمعه نجف آباد گفت:شاید این ویروس سال ها بماند، نباید تحصیل تعطیل شود، تکالیف اصلی ما به عنوان طلبه باید حفظ شود و همه این ها با رعایت دستورالعمل ها امکان پذیر است و همیشه در زمان تهدید هاست که بهترین فرصت ها به دست می آید.

حسناتی بیان داشت: خطری که جوانان را امروز تهدید می کند، خطر شبهه هایی است که در فضای مجازی در جان و روح‌شان ریخته می شود، در زمانی که ناخواسته همه درگیر فضای مجازی شده اند و کسی حامی فرزندان ما در این فضا نیست! حداقل کاری که یک طلبه می تواند بکند کار تبلیغی است. دشمن بیکار ننشسته پس ما هم نباید رسالتمان را فراموش کنیم.

وی افزود: حوزه های علمیه در ورود به فضای مجازی قوی باشند و با کارهای قوی و محتواهای برجسته و ارتباط با جوانان در این فضا، به مقابله با تهدید ها بپردازند.

مصطفی حسناتی

مصطفی حسناتی

مطالبه امام جمعه نجف آباد برای گروه های تبلیغی مجازی