مطالعه مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس در دانشگاه نجف آباد
مطالعه مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس در دانشگاه نجف آباد
ارائه روش‌هایی برای مناسب‌سازی ایستگاه‌های BRT برای استفاده افراد توانخواه به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک است که در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد مورد پژوهش قرار گرفت.

مطالعه مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس در دانشگاه نجف آباد

ایمنا: مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: ارائه روش‌هایی برای مناسب‌سازی ایستگاه‌های BRT برای استفاده افراد توانخواه به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک است که در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد مورد پژوهش قرار گرفت.

قدرت افتخاری اظهار کرد: برابر سازی فرصت‌ها فرایندی است که طی آن امکانات مورد استفاده عموم افراد اعم از مسکن، حمل و نقل، خدمات بهداشتی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی به گونه‌ای ارائه می‌شود که تمامی اقشار جامعه به سهم خود از آن بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: ابتدا افراد توانخواه با توجه به نیازهای متفاوت در پنج دسته معلولین جسمی- حرکتی، افراد نابینا، افراد ناشنوا، افراد و خانم‌های باردار و افراد خردسال تفکیک شدند، سپس چالش‌های فراروی هر دسته از این افراد توانخواه در رابطه با استفاده از سیستم BRT در هشت گروه عمده آموزش و تعامل، وضعیت فیزیکی ایستگاه، دسترسی به ایستگاه، گیت ورود و خروج مسافران، وضعیت سوار و پیاده شدن مسافران، تناسب سطوح کف و موانع و درختان مزاحم، علائم و تابلوها و سیستم‌های اطلاع‌رسانی، جایگاه استقرار مسافر درون اتوبوس طبقه‌بندی و متناسب با مشکلات مطرح شده در هر گروه از این چالش‌ها، راهکارهای مناسب‌سازی ارائه شده است.

مناسب سازی ایستگاه اتوبوس

مناسب سازی ایستگاه اتوبوس

مطالعه مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس در دانشگاه نجف آباد