معارفه مسئول جدید امور اداری و رفاه شهرداری نجف آباد
معارفه مسئول جدید امور اداری و رفاه شهرداری نجف آباد

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: شهردار نجف آباد طی احکامی جداگانه آقای مرتضی محمدی را به عنوان سرپرست مدیریت امور اداری و رفاه و آقای احمد هادی را به عنوان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد، منصوب کرد. در حکم آقای مرتضی محمدی آمده است: امید است همواره با اتکال یه […]

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: شهردار نجف آباد طی احکامی جداگانه آقای مرتضی محمدی را به عنوان سرپرست مدیریت امور اداری و رفاه و آقای احمد هادی را به عنوان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد، منصوب کرد.

در حکم آقای مرتضی محمدی آمده است: امید است همواره با اتکال یه خداوند منان نسبت به انجام امور محوله ضمن رعایت ضوابط و مقررات در جهت برقراری نظم اداری زیر نظر معاون اداری و مالی، ایفای وظیفه نمائید.