معدوم سازی ۲تن فلفلِ فاضلابی در نجف آباد
معدوم سازی ۲تن فلفلِ فاضلابی در نجف آباد
پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد، از نابودی 2 تن فلفل دلمه ای خبر داده که با فاضلاب خانگی آبیاری شده بودند. این معدوم سازی، با پیگیری و نظارت کارشناسان جهاد و شبکه بهداشت و درمان انجام شده است.

معدوم سازی ۲تن فلفلِ فاضلابی در نجف آباد

پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد، از نابودی ۲ تن فلفل دلمه ای خبر داده که با فاضلاب خانگی آبیاری شده بودند. این معدوم سازی، با پیگیری و نظارت کارشناسان جهاد و شبکه بهداشت و درمان انجام شده است.

پرورش فلفل

پرورش فلفل

معدوم سازی ۲تن فلفلِ فاضلابی در نجف آباد