معرفی رییس جدید بنیاد شهید نجف آباد+تصویر
معرفی رییس جدید بنیاد شهید نجف آباد+تصویر
ایثار: در مراسمی با حضور مدیران کل بنیاد شهید استان و جمعی از مسئولان شهرستان، محمد امین ایوز به عنوان رییس جدید بنیاد شهید شهرستان نجف آباد معارفه و عطاالله شریعتی‌نیا پس از هشت سال حضور در این جایگاه، تودیع شد.

معرفی رییس جدید بنیاد شهید نجف آباد+تصویر

ایثار: در مراسمی با حضور مدیران کل بنیاد شهید استان و جمعی از مسئولان شهرستان، محمد امین ایوز به عنوان رییس جدید بنیاد شهید شهرستان نجف آباد معارفه و عطاالله شریعتی‌نیا پس از هشت سال حضور در این جایگاه، تودیع شد.

معرفی رییس جدید بنیاد شهید نجف آباد. عطاء الله شریعتی نیا نفر سوم از راست. محمد امین ایوز نفر اول از چپ

معرفی رییس جدید بنیاد شهید نجف آباد. عطاء الله شریعتی نیا نفر سوم از راست. محمد امین ایوز نفر اول از چپ

معرفی رییس جدید بنیاد شهید نجف آباد+تصویر