صدا و سیما: طی مراسمی که در روزهای اخیر به میزبانی سالن شهروند برگزار شد، احمد براتی از ریاست دادگستری شهرستان نجف آباد تودیع و به جای او سجاد پناهی معارفه شد.

معرفی رییس جدید دادگستری نجف آباد

صدا و سیما: طی مراسمی که در روزهای اخیر به میزبانی سالن شهروند برگزار شد، احمد براتی از ریاست دادگستری شهرستان نجف آباد تودیع و به جای او سجاد پناهی معارفه شد.

پناهی پیش از این ریاست دادگستری تیران و کرون را بر عهده داشت.

براتی که پس از این مسئولیت به عنوان مستشار دادگاه تجدید نظر استان منصوب شده، از اواخر آبان ۹۹ به عنوان رییس دادگستری نجف آباد، مشغول به کار شده بود.

به طور معمول، مسئولان قضایی استان ها و شهرها، هر سه سال یک بار عوض می شوند.

احمد براتی رییس دادگستری نجف آباد، آبان 99 تا اردیبهشت 1401

احمد براتی رییس دادگستری نجف آباد، آبان ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱

سجاد پناهی رییس دادگستری نجف آباد، از اردیبهشت ۱۴۰۱

سجاد پناهی رییس دادگستری نجف آباد، از اردیبهشت ۱۴۰۱

معرفی رییس جدید دادگستری نجف آباد