معرفی نیروهای گردان امام حسین لشکر۸نجف در سال۶۷+فیلم
معرفی نیروهای گردان امام حسین لشکر۸نجف در سال۶۷+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که خرداد 67 در شلمچه ضبط شده، تعدادی از نیروهای گردان امام حسین (ع) لشکر8نجف اشرف، خودشان را معرفی می‌کنند.

معرفی نیروهای گردان امام حسین لشکر۸نجف در سال۶۷+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که خرداد ۶۷ در شلمچه ضبط شده، تعدادی از نیروهای گردان امام حسین (ع) لشکر۸نجف اشرف، خودشان را معرفی می‌کنند.

این فیلم متاسفانه به دلیل مشکلاتی که یا در زمان ضبط داشته یا در مراحل تدوین و نگهداری متوجه آن شده، دارای پرش‌های متعدد، تکرار برخی قسمت‌ها و کیفیت نامطلوب صوت است و به همین دلیل، امکان شناسایی و ثبت مشخصات برخی رزمندگان معرفی شده، وجود ندارد.

تقریباً تمامی رزمندگان حاضر در فیلم، متعلق به شهرهای مختلف استان اصفهان مانند نجف‌آباد، قهدریجان، منطقه لنجان سفلی، کاشان، آران و بیدگل، مبارکه، گلدشت، کهریزسنگ و خمینی‌شهر هستند.

تاکنون توانسته‌ایم این رزمندگان را به ترتیب معرفی در فیلم، شناسایی کنیم:

نصرالله موذنی از قهدریجان، محمدرضا اکبری از مبارکه، احمدرضا شعبانی از گلدشت (شهرک امام)، علی محمدی از لنجان سفلی، محمد عاشوری از مبارکه، کاظمی از نجف‌آباد، حسن حاج‌علی عسگری از نجف‌آباد، محمد‌حسن فتاحیان از نجف‌آباد، سیدرحیم هاشمی از مبارکه، حمید نعمتی از نجف‌آباد، حسنعلی نظری از لنجان‌سفلی، عظیما از نجف‌آباد، سیدعلی هاشمی از مبارکه، عباس غلامی از نجف‌آباد، غلامی از نجف‌آباد، مجتبی باقری از لنجان سفلی، مجتبی هاشمی از لنجان سفلی، مجتبی آقابابائیان از لنجان‌سفلی، شکرالله سلیمی از خمینی‌شهر، محمدی از مبارکه، محمود امینی از کهریزسنگ، حسین صالحی از خمینی‌شهر، بیدگلی از کاشان، عبدالحمید صفائی از مبارکه، محسن رضایی از خمینی‌شهر، مجتبی امینی از نجف‌آباد، محمد محمدی از نجف‌آباد، محمدتقی علیزاده از لنجان‌سفلی، مهدی خرمی از مبارکه، حسن شرافت از لنجان سفلی،

اگر شما کسی را شناسایی کردید یا متوجه اشتباهی در ثبت مشخصاتی شدید، به ما اطلاع دهید.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

معرفی نیروهای گردان امام حسین لشکر۸نجف در سال۶۷+فیلم