معرفی گردان چهارده‌معصوم لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
معرفی گردان چهارده‌معصوم لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که زمستان۶۵ در آستانه عملیات‌های کربلای۴ و ۵ در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، نیروهای گردان چهارده‌معصوم لشکر۸نجف‌اشرف به معرفی خودشان پرداخته و در برخی موارد، توصیه‌هایی را هم ارائه می‌کنند.

معرفی گردان چهارده‌معصوم لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که زمستان۶۵ در آستانه عملیات‌های کربلای۴ و ۵ در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، نیروهای گردان چهارده‌معصوم لشکر۸نجف‌اشرف به معرفی خودشان پرداخته و در برخی موارد، توصیه‌هایی را هم ارائه می‌کنند.

عمده این نیروها از شهرها و مناطقی مانند خمینی‌شهر، نجف‌آباد، مبارکه، کاشان، آران و بیدگل، لنجان‌سفلی و شهرها و روستاهای اطراف هستند.

به ترتیب، این رزمندگان خودشان را در فیلم معرفی می‌کنند:

حسین پاکروان از خمینی‌شهر، مجید محمودصالحی از خمینی‌شهر، محمدرضا هوشیار از کاشان، غلامرضا مهربانی از نجف‌آباد، صفرعلی کاظمی از خمینی‌شهر، یدالله معینی از نجف‌آباد، حجت‌الله باقری از خمینی‌شهر، عباس محمودآبادی از کاشان، سیداسماعیل میریان از خمینی‌شهر، مهدی جویبار از کاشان، حسن مختاری از خمینی‌شهر، ابراهیم زمانی از قزوین، علیرضا خاشع از مبارکه، یدالله میرزاییان از نجف‌آباد، رمضان غفوری از قهدریجان، ناصر حبیب‌الهی از نجف‌آباد، سیداصغر احمدی از نجف‌آباد، علیرضا حاجیان از خمینی‌شهر، رسول عسگری از خمینی‌شهر، عبدالرسول سبحانی از خمینی‌شهر، مهدی رجبی از خمینی‌شهر، نعمت‌الله شفیعی از خمینی‌شهر، حمید فاتحی از خمینی‌شهر، غدیرعلی حاج‌حیدری از خمینی‌شهر، حاج‌باقر ابراهیمی از خمینی‌شهر، سیدحیدر نوریان از نجف‌آباد، حمید سجادی از نجف‌آباد، علی نقدزاده از لنجان‌سفلی، مرتضی رحمتی از خمینی‌شهر، مجتبی بدیهی از نجف‌آباد، صفرعلی بهرامی از روستای اردال لنجان‌سفلی، محمدعلی شفیعی از لنجان‌سفلی، احمد شاهبنده از نجف‌آباد، علیرضا امینی از نجف‌آباد، حسین احمدی از کاشان، علیرضا اکبری از روستای قاسم‌آباد تیران و کرون (در آن زمان، تیران و کرون جزء شهرستان نجف‌آباد محسوب می‌شد)، محمد جعفری از فیروزآباد نجف‌آباد، مجتبی حاجی‌هاشمی از خمینی‌شهر، غلامرضا ابراهیمی (به احتمال زیاد از خمینی‌شهر)، علیرضا محسنی از خمینی‌شهر، اصغر عسگری از خمینی‌شهر، مرتضی عسگری از خمینی‌شهر، علیرضا امیریوسفی از خمینی‌شهر، عبدالرسول طاهری از خمینی‌شهر، امین‌الله جبل‌عاملی از خمینی‌شهر، حسین نصیری از مبارکه، مرتضی ملکی از مبارکه، محمود حیدری از خمینی‌شهر، نصرالله نوروزی از خمینی‌شهر، سیدمحمود میردامادی از خمینی‌شهر، محمدعلی حیدری از نجف‌آباد، علی عسگری از خمینی‌شهر، علی جمالوند از نجف‌آباد، مرتضی محمدی‌فر از خمینی‌شهر، علی‌اصغر اسماعیلیان از کاشان، سیدرضا احمدی از از خمینی‌شهر، مسعود یوسفی از نجف‌آباد، حسین شایان (یا شاید شاهان) از نجف‌آباد، مجید عرشی از نجف‌آباد، جمشید عزیزی (صحت نام‌خانوادگی را شک داریم) از خمینی‌شهر، غدیرعلی حاج‌حیدری از خمینی‌شهر، حمیدرضا نیرومندفر از خمینی‌شهر، مجتبی شکرانی از خمینی‌شهر، محمد عموشاهی از خمینی‌شهر، حسن رجبی از خمینی‌شهر، رضا آقایی از خمینی‌شهر، محمدرضا عسگری از خمینی‌شهر، مجید حبیب‌الهی از نجف‌آباد، اکبر باقری از نجف‌آباد، حبیب‌الله خاکسار از آران و بیدگل، مهدی سلمانی از آران و بیدگل، علی‌اکبر رزاقیان از آران و بیدگل، مرتضی قَنایی (صحت نام‌خانوادگی را شک داریم) از آران و بیدگل، علی‌اکبر بارانی از کاشان، ناصر کاوه‌ای از خمینی‌شهر، ایزد (صحت نام کوچک را شک داریم) فراهانی از کاشان، محمدعلی عموسلطانی از خمینی‌شهر، علیرضا زیبایی از مبارکه، اکبر حسینی از اصفهان، سیدحسن دولت‌آبادی از آران و بیدگل، اصغر حیدری از لنجان‌سفلی، عباس رفیعی از خمینی‌شهر، ابراهیم بابلخانی از نجف‌آباد، احمد سلیمانی از لنجان‌سفلی، اکبر امیری از نجف‌آباد، علی‌اصغر قندهاری از نجف‌آباد، محمدرضا رحیمی از نجف‌آباد، اسماعیل پیرپیران از نجف‌آباد، غلامرضا عربپور از نجف‌آباد، حسین ابراهیمی از لنجان‌سفلی، محمد ملاباقری از کاشان، عباس یزدان‌شناس از نجف‌آباد، رجبعلی بابایی از مبارکه، محمد رسول‌زاده از آران و بیدگل، اکبر اکبری از روستای بِجگِرد لنجان‌سفلی، اکبر طالبی از لنجان‌سفلی، محمد سهرابی از روستای بجگرد لنجان‌سفلی، محمود یکتایی از نجف‌آباد، قربانعلی مومنی از روستای حاجی‌آباد نجف‌آباد، منصور حیدری از خمینی‌شهر، سعید سعیدفر از روستای دارگان مبارکه، فتح‌الله قربانی از نجف‌آباد، رسول ابراهیم‌زاده از نجف‌آباد، شکرالله منتقمی از کاشان، صادق غضنفرپور از مبارکه، مرتضی ابراهیمی از خمینی‌شهر، رمضانعلی امیریوسفی از خمینی‌شهر، محمدحسین پورپیرعلی از نجف‌آباد، محمودرضا کاظمی از لنجان‌سفلی،حمیدرضا خلیل‌کار (صحت نام‌خانوادگی را شک داریم) از کاشان، رضا نجفی از مبارکه، مجید حسنی از لنجان‌سفلی، نبی‌الله میرزایی از لنجان‌سفلی، سیدحسن موسوی از خمینی‌شهر، مجید سلیمانی از نجف‌آباد، محمدرضا جعفری از خمینی‌شهر، مجتبی جمشیدیان از نجف‌آباد، قاسم اکبری از نجف‌آباد، محمدعلی آقاکوچکی (به احتمال زیاد از کاشان)، محسن مصطفایی از نجف‌آباد، محمدعلی رضازاده از اصفهان، محسن خسروان از نجف‌آباد، حسین نادری از لنجان‌سفلی، محسن انتشاری از نجف‌آباد، ذبیح‌الله مداحی از مبارکه، (در این قسمت، یکی از رزمندگان خمینی‌شهری که در ظاهر مسئولیتی نیز در گردان دارد، با وجود اصرارهای مکرر، حاضر به مصاحبه نمی‌شود) عباس هاشمی از مبارکه، قنبرعلی حیدری از خمینی‌شهر، مصطفی زاهدی از مبارکه، حسن مسعودیان از خمینی‌شهر، جواد بابایی از مبارکه، حسین ماهوَش از خمینی‌شهر، عبدالامیر سعدیه (صحت نام‌خانوادگی را شک داریم) از خمینی‌شهر، احمد وادی‌السلامی از کاشان، حسین آسان‌پور از کاشان، محمد رمضان‌پور از کاشان، باقر عسگری از خمینی‌شهر، حسن غفوری از کاشان، حبیب‌الله ابراهیمی از لنجان‌سفلی، عباسعلی قنبری از لنجان‌سفلی، حسین ربانی از کاشان، ابوالفضل علی‌بلندی از کاشان، قدرت‌الله رحیمی از مبارکه، حسین حمامی از کاشان، محمد ماشاالله‌زاده (صحت نام‌خانوادگی را شک داریم) از آران و بیدگل، ابراهیم نوریان از خمینی‌شهر، هادی مهرابی از کوشک خمینی‌شهر، تیمور نجفی از مبارکه، محسن جمشیدیان از نجف‌آباد، تیمور کریمی از لنجان‌سفلی، حسن صمدی از خمینی‌شهر، کرمعلی قصری از خمینی‌شهر، علی روانخواه (صحت نام‌خانوادگی را شک داریم) از خمینی‌شهر، حمیدرضا نیرومندفر از خمینی‌شهر، احمد شهربابکی از کاشان، علیرضا منتظری از نجف‌آباد، عزیزالله آقامحمدی از خمینی‌شهر، مهدی رحمانی، نیرویی که با شوخی و خنده خودش را معرفی نمی‌کند، محمد راشدی‌فر از کاشان، حمید صالحی از نجف‌آباد، جاسم رضایی از خمینی‌شهر، سیدمحمد روشنایی از نجف‌آباد، امیر نورانی از خمینی‌شهر، حسن قاسمی از لنجان‌سفلی، مرتضی قنبری از لنجان‌سفلی، اکبر دیانی از نجف‌آباد، چنگیز احمدی از نجف‌آباد، مهدی مو حدی از نجف‌آباد، محمدرضا جمال‌طبیعت از نجف‌آباد، کامران مالکی از مبارکه، احمد (نام‌خانوادگی نامفهوم) از خمینی‌شهر، عبدالله حاجی‌هاشمی از خمینی‌شهر، قنبر مهرابی از خمینی‌شهر، محمد اسماعیلی از نجف‌آباد، محمد عموسلطانی از خمینی‌شهر، محمد هدایت از لنجان‌سفلی، محمد عادل‌نیا از نجف‌آباد، رضا یوسفیان از کاشان، عباسعلی آهنگران از خمینی‌شهر، رمضان کریمی از مبارکه، مهدی حاج‌ابراهیمی از خمینی‌شهر، مجید کریمی از روستای سودِرجان لنجان‌سفلی، محسن صفاریان از خمینی‌شهر، رمضانعلی خانی از خمینی‌شهر، خسرو مُجیری از خمینی‌شهر، محمدرضا قربعلی از نجف‌آباد، رضا پریشانی از خمینی‌شهر، محسن قاسمی از قمصر کاشان، مهدی خشنودی از کاشان، عباس منافی از کاشان، اسدالله محمدی از نجف‌آباد، سیدمحمود بنی‌هاشمی از خمینی‌شهر، محمدحسین سبحانی از خمینی‌شهر، عزت‌الله خاقانی از خمینی‌شهر و محمدصادق حاجیان از خمینی‌شهر.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

معرفی گردان چهارده‌معصوم لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم