مقابله با هجوم ملخ در ۱۰۰ هکتار از اراضی نجف آباد
مقابله با هجوم ملخ در ۱۰۰ هکتار از اراضی نجف آباد

رئیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: در راستای مقابله با آفات مختلف باغات و زمین های زراعی اخیرا به دنبال کار کارشناسی صورت گرفته، در سطح بیش از صد هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان مقابله با آفت ملخ در مرحله پوره بودن به صورت ایجاد کمربندی از طعمه مسموم و سمپاشی اجرایی شده […]

رئیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: در راستای مقابله با آفات مختلف باغات و زمین های زراعی اخیرا به دنبال کار کارشناسی صورت گرفته، در سطح بیش از صد هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان مقابله با آفت ملخ در مرحله پوره بودن به صورت ایجاد کمربندی از طعمه مسموم و سمپاشی اجرایی شده است.

 مجتبی مطهری رئیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد در پایان یکی از جلسات کاری با اعلام این مطلب اضافه کرد:« از دیگر اقدامات قابل اشاره در حوزه کشاورزی شهرستان می توان به فراهم کردن شرایط انجام آبیاری تحت فشار در سطح ۱۲۰ هکتار از مجموع صد و هشتاد هکتار مجموع اراضی سیب زمینی نجف آباد اشاره کرد که پیش بینی می شود با توجه به تاثیر مطلوب بر روی تهویه خاک و سهولت دسترسی گیاه به آب زمینه افزایش راندمان مصرف آب و افزایش عملکرد محصول در این مزارع به خوبی فراهم شده باشد.»

اشاره به گسترش فعالیت واحد های پرورش ماهیان زینتی توسط بانوان شهرستان دیگر مطلبی بود که رئیس جهاد کشاورزی با بیان آن اضافه کرد:« از مجموع هشتاد و دو واحد واگذار شده در مجتمع صنایع روستایی حسین آباد و خونداب در بخش مهردشت شهرستان، تنها ۹ واحد فعال بوده، دو واحد به مرحله افتتاح رسیده و شش مجموعه دیگر نیز با پیشرفت بیش از ۵۰ درصدی مراحل کاری خود مواجه هستند.»

مطهری همچنین با اشاره به صدور دوازده مورد مجوز ترمیم و بازسازی در مزارع و باغات طی سه ماه اخیر با استفاده از پارامترهایی مانند عکس هوایی،نظارت کارشناسان رسمی دادگستری، بررسی داشتن گواهی پایان ساخت و بازدید میدانی صورت گرفته بیان داشت:« در همین بازه زمانی نیز به دنبال استعلام های صورت گرفته از طرف مراجع قضایی شهرستان و استان، اداره امور اراضی این مدیریت پس از بررسی پرونده های موجود،مشاهده سوابق زمین و انجام بازدید میدانی نسبت به پاسخگویی به ۲۸ مورد از این استعلامات اقدام کرده اند.»

رئیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد در پایان اعلام داشت:« در سال گذشته از مجموع ۲۱ پرونده افراد متقاضی تغییر کاربری در اراضی کشاورزی، در هفده مورد با مجموع مساحت بیش از ۲۱۳ هزار متر مربع موافقت و در دو مورد نیز با مساحت نزدیک به چهار هزار متر مربع مخالفت شد و طی ماههای اخیر نیز کارشناسان این اداره بر نحوه ایجاد محدثات و تغییر کاربری های مجاز اعلام شده نظارت داشته اند.»

منبع:ایمنا