مقام دومی تیم رباتیک دانشگاه آزاد نجف آباد در کاپ ملی روباتیک شریف
مقام دومی تیم رباتیک دانشگاه آزاد نجف آباد در کاپ ملی روباتیک شریف

تیم ربات آتش نشان د انشگاه آزاد نجف آباد با نام بارمان در سومین مسابقات ملی روباتیک شریف کاپ پس از تیم آنالوگ دانشکده فنی حسن زاده آملی مقام دوم این رقابت ها را از آن خود کرد. در این بخش تیم روبو حافظ از دبستان غیرانتفاعی حافظ شهرستان فریدونکنار  نیز توانستند بر جایگاه سوم […]

تیم ربات آتش نشان د انشگاه آزاد نجف آباد با نام بارمان در سومین مسابقات ملی روباتیک شریف کاپ پس از تیم آنالوگ دانشکده فنی حسن زاده آملی مقام دوم این رقابت ها را از آن خود کرد.

در این بخش تیم روبو حافظ از دبستان غیرانتفاعی حافظ شهرستان فریدونکنار  نیز توانستند بر جایگاه سوم بایستد.

سومین مسابقات شریف کاپ از روز چهارشنبه، سوم مهرماه به مدت سه روز در دانشگاه صنعتی شریف در هشت لیگ رقابتی و بخش برگزیدگان ویژه  برگزار شد.