مقام دوم نجف آباد در تولید شب بوی اصفهان
مقام دوم نجف آباد در تولید شب بوی اصفهان

نجف آباد با تولید سالانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار گلدان عنوان سوم استان را از نظر تولید شب بو پس از خمینی شهر و اصفهان به خود اختصاص داده است.  در حال حاضر در استان اصفهان   گلهای شاخه بریده در سطح ۳۳ هکتار و پیش بینی تولید حدود ۳۶ میلیون شاخه گل ( رتبه […]

نجف آباد با تولید سالانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار گلدان عنوان سوم استان را از نظر تولید شب بو پس از خمینی شهر و اصفهان به خود اختصاص داده است.

 در حال حاضر در استان اصفهان   گلهای شاخه بریده در سطح ۳۳ هکتار و پیش بینی تولید حدود ۳۶ میلیون شاخه گل ( رتبه ۷ کشوری) ، گیاهان آپارتمانی در سطح ۷ هکتار و پیش بینی تولید حدود ۵/۲ میلیون گلدان ( رتبه ۵ کشوری ) ،درخت و درختچه زینتی در سطح ۳۳ هکتار است .

عمده ترین محصول تولیدی گل و گیاهان زینتی استان شب بوی گلدانی می باشد که استان اصفهان از نظر تولید این محصول مقام اول در سطح کشور را دارا می باشد .

شایان ذکر است به ترتیب بیشترین میزان تولید شب بوی گلدانی در شهرستان های خمینی شهربا تولید ۱۰ میلیون ، اصفهان با تولید ۳ میلیون و نجف آباد باتولید ۲ میلیون ۷۰۰ هزار گلدان می باشد .

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان