مقتدر مظلوم
مقتدر مظلوم

شخصیت امیرالمؤمنین(علیه‌الصّلاهوالسّلام) ترکیبى از عناصرى است که هرکدام به تنهایى یک انسان عالى‌مقام را اگر بخواهد به اوج آن برسد، به زانو درمى‌آورد. زهد امیرالمؤمنین و بى‌اعتنایى و بى‌رغبتى او نسبت به شهوات زندگى و زخارف دنیایى، یکى از این عناصر است. علم آن بزرگوار و دانش وسیع او که بسیارى از بزرگان مسلمین و همه‌ى […]

شخصیت امیرالمؤمنین(علیه‌الصّلاهوالسّلام) ترکیبى از عناصرى است که هرکدام به تنهایى یک انسان عالى‌مقام را اگر بخواهد به اوج آن برسد، به زانو درمى‌آورد.

زهد امیرالمؤمنین و بى‌اعتنایى و بى‌رغبتى او نسبت به شهوات زندگى و زخارف دنیایى، یکى از این عناصر است.

علم آن بزرگوار و دانش وسیع او که بسیارى از بزرگان مسلمین و همه‌ى شیعه بر آن اتفاق دارند که بعد از نبىّ‌اکرم(صلّى‌اللَّه‌علیه‌واله‌وسلّم)، کس دیگرى غیر از امیرالمؤمنین از آن علم برخوردار نبوده است، یکى از این عناصر است.

فداکارى آن بزرگوار در میدانهاى مختلف – چه میدانهاى نظامى، و چه میدانهاى اخلاقى و سیاسى – یکى از این عناصر است.

عبادت آن بزرگوار، یکى دیگر از این عناصر است.

عدل و دادگرى امیرالمؤمنین که پرچم برافراشته‌ى شاخصى براى عدل اسلامى است، یکى دیگر از این عناصر است.

رأفت آن بزرگوار نسبت به ضعیفان – اعم از فقرا، کودکان، غلامان و کنیزان، زنان و ازکارافتادگان – یک وادى عظیم و یکى دیگر از ابعاد شخصیت امیرالمؤمنین است.

پیشقدمى آن بزرگوار در همه‌ى کارهاى خیر، که انسان در تاریخ زندگى آن حضرت برخورد مى‌کند، یکى دیگر از این عناصر است.

حکمت و فصاحت آن بزرگوار نیز بخشى از این عناصر است.

شمارش رئوس این مطالب هم به آسانى ممکن نیست، و در همه‌ى اینها در حد اعلاست.

(امام خامنه ای )


مقتدر مظلوم

دانلود پوستر با کیفیت بالا به مناسبت شهادت مولی علی (ع)