ممتاز شدن انجمن سینمای جوان نجف آباد
ممتاز شدن انجمن سینمای جوان نجف آباد
دفتر سینمای جوان نجف آباد موفق به کسب رتبه ممتاز در تقسیم بندی جدید دفاتر انجمن سینمای جوان کشور شد.

ممتاز شدن انجمن سینمای جوان نجف آباد

پایگاه اطلاع رسانی اداره ارشاد نجف آباد: رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گفت: در تقسیم بندی جدیدی که توسط انجمن سینمای جوانان ایران انجام گرفت، دفاتر در سه دسته ویژه، ممتاز و حمایتی تقسیم بندی شدند که در این میان، دفتر نجف آباد به عنوان ممتاز شناخته شد

سید حسن لوح موسوی با اشاره به ارزیابی صورت گرفته بین یکصد دفتر فعال در سراسر کشور، بر تلاش مضاعف برای پیشرفت بیشتر این مجموعه تاکید کرد.

دفتر انجمن سینمای جوان نجف آباد، سال ۶۴ تاسیس شده و در این مدت چهره های شاخصی را به دنیای سینما و تلویزیون ایران معرفی کرده است.

انجمن سینمای جوان

انجمن سینمای جوان

ممتاز شدن انجمن سینمای جوان نجف آباد