ممنوعیت توسعه دشت نجف آباد- فلاورجان
ممنوعیت توسعه دشت نجف آباد- فلاورجان

براساس تصویب نمایندگان دفاتر حفاظت و مطالعات مدیریت منابع آب ایران و آب منطقه ای اصفهان توسعه دشت نجف آباد – فلاورجان از توابع استان اصفهان ممنوع شد. این تصمیم در نشست نمایندگان دفاتر حفاظت و مطالعات منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقه ای اصفهان در تهران، اتخاذ شد. ساداتی […]

براساس تصویب نمایندگان دفاتر حفاظت و مطالعات مدیریت منابع آب ایران و آب منطقه ای اصفهان توسعه دشت نجف آباد – فلاورجان از توابع استان اصفهان ممنوع شد.

این تصمیم در نشست نمایندگان دفاتر حفاظت و مطالعات منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقه ای اصفهان در تهران، اتخاذ شد.
ساداتی پور مدیر دفتر دشت های ممنوعه کشور با اشاره به وضعیت نامساعد منابع آب زیرزمینی کشور و بروز پدیده فرونشست زمین در بسیاری از دشت ها گفت: توجه هر چه بیشتر شرکت های آب منطقه ای در خصوص ابطال تخصیص های باقی مانده آب کشاورزی در برنامه پنجم تا تعیین تکلیف در برنامه ششم توسط وزارت نیرو، مصوبات وزارت نیرو در مورد لزوم ممنوعه نمودن دشت های آزاد دارای برداشت زیاد توسط چاه ها (مطابق آیین نامه جدید ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب)، ملاحظات برای احیای حقابه های زیست محیطی و نیز ممنوعیت بارگذاری جدید بر روی حوضه های بحرانی مانند زاینده رود ضروری است.
در این نشست گزارش شرکت آب منطقه ای اصفهان در خصوص وضعیت دشت نجف آباد – فلاورجان ارائه و بهره برداری جدید از دشت مذکور به مدت پنج سال ممنوع اعلام شد.
آبخوان نجف آباد – فلاورجان با مساحت حدود ۹۵ هزار هکتار، طی سالیان اخیر با نزول بیش از حد سطح آب زیرزمینی مواجه شده است.
انتظار می رود با اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب ( انسداد چاه های غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند آب و برق روی چاه ها، تعدیل پروانه برداشت چاه ها و…) و همکاری مسئولان شهرستان و بهره برداران، از تشدید روند افت سطح آب زیرزمینی و بالطبع خشک شدن چاه ها و شور شدن بیشتر آب آنها جلوگیری شود.

منبع:ایرنا