ممنوع شدن ورود غیربومی ها به نجف آباد
ممنوع شدن ورود غیربومی ها به نجف آباد
ایرنا: رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: ورود خودروهای دارای پلاک غیربومی به هفت شهرستان اصفهان، نجف آباد، گلپایگان، خوانسار، لنجان، مبارکه، تیران و کرون بدلیل وضعیت قرمز و نارنجی آنها ممنوع است.

ممنوع شدن ورود غیربومی ها به نجف آباد

ایرنا: رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: ورود خودروهای دارای پلاک غیربومی به هفت شهرستان اصفهان، نجف آباد، گلپایگان، خوانسار، لنجان، مبارکه، تیران و کرون بدلیل وضعیت قرمز و نارنجی آنها ممنوع است.

 سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: برای روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردین جاری نیز محدودیت هایی اعمال خواهد شد. توقف در حاشیه تفرجگاه ها و زاینده رود و ورود به پارک صفه و ناژوان در این ۲ روز ممنوع است و مشمول اعمال قانون می شود.

در حال حاضر در استان اصفهان ۱۲ شهرستان در وضعیت زرد(خطر متوسط)، سه شهرستان در وضعیت آبی(کم خطر)، شهرستان های اصفهان، مبارکه، لنجان، تیران و کرون و نجف آباد در وضعیت نارنجی(پرخطر) و ۲ شهرستان گلپایگان و خوانسار در وضعیت قرمز(بسیار پرخطر) قرار دارند.

واکسن ایرانی کرونا

ممنوع شدن ورود غیربومی ها به نجف آباد