مهار آنفلوآنزای پرندگان در نجف آباد
مهار آنفلوآنزای پرندگان در نجف آباد

ایرنا:رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد روزچهارشنبه به ایرنا گفت: این شبکه از زمان مشاهده آنفلوآنزای پرندگان در شهرستان اقدامات لازم را برای جلو گیری ازسرایت این بیماری به سایر مناطق انجام داد. محمد مهدی حسن پور افزود: در پی بروز این بیماری۱۱ هزار قطعه مرغ و بوقلمون در نجف آباد تلف شدند اما هیچگونه […]

ایرنا:رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد روزچهارشنبه به ایرنا گفت: این شبکه از زمان مشاهده آنفلوآنزای پرندگان در شهرستان اقدامات لازم را برای جلو گیری ازسرایت این بیماری به سایر مناطق انجام داد.
محمد مهدی حسن پور افزود: در پی بروز این بیماری۱۱ هزار قطعه مرغ و بوقلمون در نجف آباد تلف شدند اما هیچگونه انتقال این بیماری به انسان گزارش نشده است و در این مورد هیچ نگرانی نداریم.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: هیچگونه مشکلی در واحدهای صنفی توزیع گوشت پرندگان نیست ومردم با خیال آسوده گوشت مرغ مصرف کنند.
وی تصریح کرد : آنفلوآنزای پرندگان درشهرستان مهارواکیپ ویژه برای نظارت وکمک ازمرکزبه شهرستان اعزام شده ودرمنطقه قرنطینه همت آباد مستقر شده است.
براساس همین گزارش مرغ های یک واحد مرغداری درهمت آباد به طور کامل پاکسازی و دفن شده اند.