مهروموم واحد عطاری متخلف درنجف آباد
مهروموم واحد عطاری متخلف درنجف آباد

مدیرشبکه بهداشت ودرمان نجف آباد گفت:بازرسان معاونت غذا و دارو و گروه مهندسی بهداشت محیط این شبکه در بازدید از این واحد عطاری مقدار قابل توجهی داروی غیر مجاز و قاچاق که در مغازه مخفی شده بود کشف کردند. آقای گله داری افزود: پیش ازاین هم صاحب عطاری به مراجع قضایی معرفی و از وی […]

مدیرشبکه بهداشت ودرمان نجف آباد گفت:بازرسان معاونت غذا و دارو و گروه مهندسی بهداشت محیط این شبکه در بازدید از این واحد عطاری مقدار قابل توجهی داروی غیر مجاز و قاچاق که در مغازه مخفی شده بود کشف کردند.
آقای گله داری افزود: پیش ازاین هم صاحب عطاری به مراجع قضایی معرفی و از وی تعهد گرفته شده بود که دیگر در امور دارو ودرمان مداخله نکند.
وی گفت: پرونده این واحد متخلف به مراجع قضایی تحویل شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما