مهر و موم آرایشگاه زنانه متخلف در نجف آباد
مهر و موم آرایشگاه زنانه متخلف در نجف آباد
باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: یک واحد سالن آرایش و زیبایی متخلف به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی مهر و موم شد.

مهر و موم آرایشگاه زنانه متخلف در نجف آباد

باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: یک واحد سالن آرایش و زیبایی متخلف به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی مهر و موم شد.

علیرضا غیور  گفت:این آرایشگاه همچنین فعالیت‌های بدون مجوز آرایشی در زمان شیوع بیماری کرونا نیز ارائه میکرد که متصدی متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

آرایشگاه زنانه متخلف

آرایشگاه زنانه متخلف

مهر و موم آرایشگاه زنانه متخلف در نجف آباد