اساتید دانشگاه آزاد، پژوهشگر برتر ایران شدند
اساتید دانشگاه آزاد، پژوهشگر برتر ایران شدند
دكتر آرش کریمی‌پور و دكتر مسعود افرند دو عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف‌آباد توسط پايگاه ISC به عنوان پژوهشگران يك‌درصد برتر ايرانی در حوزه مهندسی معرفی شدند.

اساتید دانشگاه آزاد، پژوهشگر برتر ایران شدند

اعضاء هبات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف‌ آباد در ردیف پژوهشگران یک‌درصد برتر ایران قرار گرفتند.

پایگاه خبری دانشگاه: دکتر آرش کریمی‌پور و دکتر مسعود افرند دو عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف‌آباد توسط پایگاه ISC به عنوان پژوهشگران یک‌درصد برتر ایرانی در حوزه مهندسی معرفی شدند.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، دکترآرش کریمی‌پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد با تعداد ۲هزار ۲۳۳استناد ودکتر مسعود افرند نیز با یک‌هزار و ۷۸۰استناد را در حوزه فنی و مهندسی در لیست یک‌درصد پژوهشگران برتر اعلام کرده است.

دکترکریمی‌پور دارای بیش از ۱۰۰مقاله و شاخص H ایندکس ۴۱و دکتر افرند با بیش از ۱۰۰مقاله و شاخص H ایندکس ۴۲در پایگاه بین‌المللی Scopus هستند.

فهرست پژوهشگران یک درصد برتر گزارشی سالانه از پژوهشگران پراستناد در ۲۲حوزه موضوعی علوم و علوم اجتماعی است.

داده‌های مورد استفاده در تحلیل و انتخاب پژوهشگران یک‌درصد برتر از سامانه شاخص‌های اساسی علم (Esential Science Indicators (ESI و وب‌علوم (Web of Science (WOS در بازه زمانی ۲۰۰۸تا ۲۰۱۷استخراج شده است.

داده‌های استخراج شده براساس حدود آستانه استنادی ESI مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و  اساتید دانشگاه که برحسب حوزه موضوعی و بازه زمانی در محدوده مقادیر حدود آستانه قرار گیرند، به‌عنوان نویسندگان یک درصد برتر ایران معرفی می‌‌شوند.

نجف آباد نیوز

اساتید دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر آرش کریمی‌پور و دکتر مسعود افرند