موافقت استان با برکناری شهردار نجف آباد
موافقت استان با برکناری شهردار نجف آباد
به دنبال استیضاح چند ماه پیش عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد توسط شورای شهر دوره ششم، شورای انطباق فرمانداری شهرستان نجف آباد با این مصوبه مخالفت کرد ولی شورای حل اختلاف استان، این موضوع را بررسی و در نهایت طی روزهای اخیر اعلام کرده که رای برکناری امامی، درست است.

موافقت استان با برکناری شهردار نجف آباد

به دنبال استیضاح چند ماه پیش عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد توسط شورای شهر دوره ششم و موافقت پنج عضو از مجموع نه عضو شورا با برکناری او، شورای انطباق فرمانداری شهرستان نجف آباد با این مصوبه مخالفت کرد ولی شورای حل اختلاف استان با توجه به اصرار شورای شهر نجف آباد بر نظر قبلی اش، این موضوع را بررسی و در نهایت طی روزهای اخیر اعلام کرده که رای برکناری امامی، درست است.

البته از لحاظ قانونی، این اعلام نظر، به محض اعتراض شهردار نجف آباد ظرف حداکثر بیست روز پس از اعلام اولیه، بی اثر خواهد شد و موضوع جهت بررسی مجدد به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال می شود که با توجه به در پیش رو بودن انتخابات اسفند امسال، بعید است به این زودی ها بررسی و اعلام نظر شود؛ و این یعنی ادامه کار امامی در نجف آباد.

شورای شهر ششم نجف آباد، علت استیضاح امامی را عدم سکونت او در نجف آباد اعلام کرده. این در حالی است که در زمان تصویب برکناری شهردار، بیش از دو سال از آغاز فعالیت امامی گذشته بود و اگر اصل ماجرا چنین مشکلی بود، خیلی زودتر باید اقدام می شد.

این کشمکش ها و جدل ها به هر نتیجه ای که برسد، بزرگ ترین ضربه اش متوجه مردم نجف آباد (در هر پنج منطقه) و عمران و آبادانی شهر و تضعیف روحیه کار و تلاش در بدنه شهرداری و حتی برخی دیگر از دستگاه های اجرایی خواهد شد.

در ششمین دوره انتخابات شورای شهر نجف آباد، مردم این شهر یکی از پایین ترین نرخ های مشارکت را پس از انقلاب به ثبت رساندند؛ با حدود ۳۵درصد.

ای کاش کسانی که موقع انتخابات، با هزاران بهانه از صندوق ها قهر می کنند، یک بار نتیجه کارشان را ببینند و درس بگیرند.

هنوز آثار خدمات شهرداری جوانی در این شهر وجود دارد که از همه چیزش گذشت برای خدمت شبانه روزی و جهادی به همشهری هایش. چرا باید شورای ششم کسی را انتخاب کند که در کمتر از دو سال، به این نقطه برسد و شورا هم نتواند ماجرا را به شکلی بهتر و کم هزینه تر مدیریت کند؟!

شورای شهر دوره ششم نجف آباد

شورای شهر دوره ششم نجف آباد

سید عبدالرسول امامی شهردار جدید نجف آباد

سید عبدالرسول امامی شهردار جدید نجف آباد

موافقت استان با برکناری شهردار نجف آباد