موافقت قطعی با راه‌اندازی مرکز رشد تجهیزات پزشکی واحد نجف‌آباد
موافقت قطعی با راه‌اندازی مرکز رشد تجهیزات پزشکی واحد نجف‌آباد
آنا: سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آبادگفت: در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی این مرکز رشد موفق به اخذ موافقت قطعی برای راه‌اندازی شد. این دومین موافقت قطعی است که به یکی از مراکز رشد دانشگاه‌های آزاد اسلامی اعطا می‌شود.

موافقت قطعی با راه‌اندازی مرکز رشد تجهیزات پزشکی واحد نجف‌آباد

آنا: سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آبادگفت: در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی این مرکز رشد موفق به اخذ موافقت قطعی برای راه‌اندازی شد. این دومین موافقت قطعی است که به یکی از مراکز رشد دانشگاه‌های آزاد اسلامی اعطا می‌شود.

فرید نعیمی اظهار داشت:مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد سال ۱۳۹۰ با اخذ موافقت اولیه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز به فعالیت کرده و سال ۱۳۹۷ موفق به اخذ موافقت اصولی از معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شد.

نعیمی ادامه داد: وجود فضای استقرار هسته‌ها و واحدهای فناور، فضای کار اشتراکی با عنوان کافه کتاب، مرکز مشاوره، مرکز کارآفرینی و شتابدهی، واحد بازاریابی و فروش، کلاس آموزشی، اتاق جلسات و سالن غذاخوری ازجمله زیرساخت‌های مرکز رشد تجهیزات پزشکی این واحد دانشگاهی بوده و اکنون ۱۳ هسته و ۱۷ واحد فناور در این مرکز مشغول فعالیت هستند.

فرید نعیمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

فرید نعیمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

موافقت قطعی با راه‌اندازی مرکز رشد تجهیزات پزشکی واحد نجف‌آباد