میزبانی دانشگاه آزاد نجف آباد از یک مسابقه ملی
میزبانی دانشگاه آزاد نجف آباد از یک مسابقه ملی
ایرنا: دومین مسابقه ملی «تغییرات کسب و کارها در دوران کرونا و پسا کرونا » ۲۹ دی ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد برگزار می‌شود.

میزبانی دانشگاه آزاد نجف آباد از یک مسابقه ملی

ایرنا: دومین مسابقه ملی «تغییرات کسب و کارها در دوران کرونا و پسا کرونا » ۲۹ دی ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد برگزار می‌شود.

احسان روحانی گفت: هدف از برگزاری این مسابقه، بررسی تغییرات ایجاد شده، فرصت‌ها و تهدیدها در مشاغل موجود و ایجاد مشاغل جدید در دوران کرونا و پساکروناست که علاقه‌مندان و دانشجویان کشور می‌توانند در آن شرکت کنند.

روحانی با اشاره به اینکه شرکت‌کنندگان در این رویداد ملی باید سه مساله مهم در زمینه تغییرات کسب و کار در دوران کرونا را معرفی و با ارائه ایده، برای آنها راه‌حل پیشنهاد کنند، گفت: شرکت‌کنندگان باید این اطلاعات را در فُرمی با عنوان «بوم ناب» وارد و ارسال کنند تا طرح‌های آنها مورد داوری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه این مسابقه همزمان با همایش ملی «تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پساکرونا» توسط مرکز رشد ساخت تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد برگزار می‌شود، فرصت ارسال طرح‌ها به این رویداد را تا ۱۵ آذر امسال اعلام کرد.

دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه آزاد نجف آباد

میزبانی دانشگاه آزاد نجف آباد از یک مسابقه ملی