میزبانی ” نجف آباد نیوز” به داخلی ها رسید
میزبانی ” نجف آباد نیوز” به داخلی ها رسید

از اولین ساعات امروز، با تکمیل فرآیند سنگین و زمان بر انتقال تمامی اطلاعات و آرشیو مربوط به پایگاه خبری نجف آباد نیوز به سرورهای داخلی که در راستای حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفت، کار بران می توانند با سرعت چندین برابری محتوای موجود در اولین پایگاه خبری نجف آباد را جستجو کنند. لازم […]

از اولین ساعات امروز، با تکمیل فرآیند سنگین و زمان بر انتقال تمامی اطلاعات و آرشیو مربوط به پایگاه خبری نجف آباد نیوز به سرورهای داخلی که در راستای حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفت، کار بران می توانند با سرعت چندین برابری محتوای موجود در اولین پایگاه خبری نجف آباد را جستجو کنند.

لازم به ذکر است که پیش از این سرور مربوط به این پایگاه خبری همانند بسیاری دیگر از سایت های کشور، در خارج از مرزهای کشور قرار داشت که این امر علاوه بر تهدید های امنیتی،کیفیت ارائه خدمات به مخاطبان را نیز تحت تاثیر قرار داده بود.