توزیع ۳۷۰ تن میوه عید در نجف آباد
توزیع ۳۷۰ تن میوه عید در نجف آباد
ایرنا: رییس اداره تعاون روستایی نجف آباد از پیش بینی توزیع 370 تن سیب و پرتقال ویژه شب عید در سطح شهرستان نجف آباد خبر داده است. سال گذشته ۱۱۴ تن پرتقال و ۷۵ تن سیب در ایام نوروز در نجف آباد توزیع شده بود.

توزیع ۳۷۰ تن میوه عید در نجف آباد

ایرنا: رییس اداره تعاون روستایی نجف آباد از پیش بینی توزیع ۳۷۰ تن میوه عید شامل سیب و پرتقال ویژه نوروز در سطح شهرستان نجف آباد خبر داده است. سال گذشته ۱۱۴ تن پرتقال و ۷۵ تن سیب در ایام نوروز در نجف آباد توزیع شده بود.

مجتبی محمودیان افزود : توزیع این میزان میوه به منظور ایجاد تعادل در بازار صورت خواهد گرفت و این کار بدون هیچ گونه محدودیتی تا زمان وجود تقاضا، ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به گردشگر پذیر بودن شهرستان بیان کرد: توزیع میوه طرح تنظیم بازار نوروزی در این شهر با تصویب کمیته راهبردی تنظیم بازار استان، از ۲۶ اسفند ماه با ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار آغاز شده و تا پایان تعطیلات ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: برای رفاه حال شهروندان و مسافران و گردشگران نوروزی افزون بر توزیع میوه در ۱۷نقطه شهر و اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی به عنوان یک مرکز اولیه ثابت واقع در بلوارخرمشهر روبروی قرارگاه نیروی انتظامی هر روز کار توزیع و فروش میوه را انجام خواهد داد.
به گفته رئیس اداره تعاون روستایی نجف آباد، نوروز سال گذشته افزون بر۱۱۴ تن پرتقال و ۷۵ تن سیب در قالب طرح تنظیم بازار در این شهرستان توزیع شد.
به گزارش ایرنا شهرستان نجف آباد ۹ شرکت تعاونی روستایی، ۱۱ شرکت تعاونی کشاورزی، چهار شرکت تعاونی تولیدی و یک اتحادیه تعاون روستایی با ۳۰ هزار نفر عضو زیر پوشش اداره تعاون روستایی شهرستان نجف آباد فعالیت می کنند.

میوه شب عید

میوه عید، توزیع میوه