نابودی ۴تن مواد غذایی فاسد/۴۰۰ حلب پنیر دفن شد+ تصاویر
نابودی ۴تن مواد غذایی فاسد/۴۰۰ حلب پنیر دفن شد+ تصاویر

پایگاه خبری شبکه بهداشت و درمان: بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت در بازرسی های یک ماه اخیر خود از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، نزدیک به ۴ هزار و صد کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته را کشف، توقیف و با دستور دادستانی معدوم کردند. کشف ۴۰۰ حلب پنیر فاسد و تاریخ گذشته […]

پایگاه خبری شبکه بهداشت و درمان: بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت در بازرسی های یک ماه اخیر خود از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، نزدیک به ۴ هزار و صد کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته را کشف، توقیف و با دستور دادستانی معدوم کردند.

کشف ۴۰۰ حلب پنیر فاسد و تاریخ گذشته و دفن آن ها در مرکز دفن زباله شهرستان دیگر خبر روزهای اخیر این حوزه را تشکیل می دهد.

تصویر حلب های پنیر در یک باغ از نکات قابل توجه این خبر است.