ناتمام ماندن زمین ساحلی دانشگاه فرهنگیان نجف آباد
ناتمام ماندن زمین ساحلی دانشگاه فرهنگیان نجف آباد
رییس دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد گفت: زمین های فوتبال و والیبال ساحلی این دانشگاه که طی سال های اخیر احداث شده اند، در حال حاضر معطل انتقال ماسه بادی های تخصیص داده شده از شهر جرقویه به این مجموعه هستند.

ناتمام ماندن زمین ساحلی دانشگاه فرهنگیان نجف آباد

رییس دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد گفت: زمین های فوتبال و والیبال ساحلی این دانشگاه که طی سال های اخیر احداث شده اند، در حال حاضر معطل انتقال ماسه بادی های تخصیص داده شده از شهر جرقویه به این مجموعه هستند.

علیرضا حاجی صادقیان با اشاره به طراحی و اجرای زیرساخت های این دانشگاه بر اساس رشته تربیت بدنی  گفت: در صورت تکمیل زمین ساحلی این دانشگاه، علاوه بر فراهم شدن امکان استفاده علاقه مندان رشته های مرتبط در سطح شهر، دانشگاه نیز امکان میزبانی از رقابت های استانی و حتی کشور را با توجه به امکانات موجود هم چون خوابگاه و دیگر سالن های ورزشی خواهد داشت.

وی بیان داشت: یکی از خیرین شهر جرقویه در شرق اصفهان، تامین ماسه بادی مورد نیاز را تقبل کرده ولی انتقال آن به حداقل دویست سرویس کامیون نیاز دارد که تاکنون موفق به تامین آن نشده ایم.

حاجی صادقیان از کاهش شدید دانشجویان ورودی این دانشگاه با برخی تصمیم ها در سال های قبل و رسیدن این تعداد به مرز ۱۰۰ نفر سخن گفت و اعلام کرد: خوشبختانه از سه سال گذشته تاکنون تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شده و در حال حاضر این دانشگاه که با حدود ۵۰ سال سابقه، بزرگترین دانشگاه دولتی غرب استان محسوب می شود، با بیش از هفتصد دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف به فعالیت خود ادامه می دهد.

رییس دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد اضافه داشت: با توجه به زیرساخت های ایجاد شده برای پذیرش دانشجویان رشته تربیت بدنیدر اصفهان و وجود امکانات مشابه در نجف آباد، قرار شده پذیرش این رشته در این دو دانشگاه به صورت یک سال در میان انجام گیرد.

مدیر این دانشگاه در پایان با اشاره به مشارکت ۶۰ میلیارد تومانی خیرین کاشان در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان این شهر اعلام کرد: در نجف آباد نیز اولویت ما توسعه خوابگاه با حداقل ظرفیت دویست نفر است که پیش بینی می شود نزدیک به چهار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت و در این زمینه به مشارکت جدی خیرین شهرستان نیازمند هستیم.

طبق قوانین موجود، در صورت مشارکت خیرین در اجرای زیرساخت های مختلف، دانشگاه فرهنگیان نیز معادل ریالی سرمایه گذاری صورت گرفته، در تکمیل طرح مورد نظر مشارکت می کند.

علیرضا حاجی صادقیان رییس د انشگاه فرهنگیان نجف آباد

علیرضا حاجی صادقیان رییس د انشگاه فرهنگیان نجف آباد

ناتمام ماندن زمین ساحلی دانشگاه فرهنگیان نجف آباد