نام این ساختمان در دست ساخت را حدس بزنید
نام این ساختمان در دست ساخت را حدس بزنید

به گزارش خبرنگار نجف آباد نیوز با پیگیری های زیاد صورت گرفته این سایت برای اولین بار اقدام به انتشار طرح های سه بعدی یکی از ساختمانی های در دست احداث نجف آباد می کند. این تصاویر پرسپکتیو را خبرنگار این سایت  پس از نزدیک به یک ماه پیگیری از طریق پیمانکار مربوطه در تهران […]

به گزارش خبرنگار نجف آباد نیوز با پیگیری های زیاد صورت گرفته این سایت برای اولین بار اقدام به انتشار طرح های سه بعدی یکی از ساختمانی های در دست احداث نجف آباد می کند.

این تصاویر پرسپکتیو را خبرنگار این سایت  پس از نزدیک به یک ماه پیگیری از طریق پیمانکار مربوطه در تهران به دست آورده  است.

کاربران می توانند با وارد شدن در قسمت نظرات،نام و محل این ساختمان چند طبقه را حدس بزنند.

 

کلینیک4

 

کلینیک3

 

کلینیک1