نایب قهرمانی نجف آباد در هان مادانگ استان
نایب قهرمانی نجف آباد در هان مادانگ استان
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان نجف آباد: تیم تکواندو بانوان نجف آباد طی دو دوره رفت و برگشت بخش هان مادانگ لیگ استان،با مربیگری و سرپرستی عزت قربانی به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد.

نایب قهرمانی نجف آباد در هان مادانگ استان

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان نجف آباد: تیم تکواندو بانوان نجف آباد طی دو دوره رفت و برگشت بخش هان مادانگ لیگ استان،با مربیگری و سرپرستی عزت قربانی به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد.

در این رقابت ها مهرسا شریفی، نازنین زهرا چترایی، فاطمه زهرا حاجی صادقیان، الهام امینی و معصومه لطفی به عنوان قهرمانی و مهرسا شریفی، هانیه قاسمی و میترا اسدی به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کردند و مهسا کاظمی و محدثه طاهری نیز بر سکوی سوم ایستادند.

تیم نمایش شهرستان نیز با ترکیب صالحه دیانی، عالمه چترایی، نازنین زهرا چترایی، فهیمه جمشیدیان، الهام امینی، بیتا رضاییان، مهرسا شریفی، فاطمه زهرا  حاجی صادقیان، ثنا باستانی و هانیه قاسمی در جایگاه دوم استان ایستاد.
ورزش هانمادانگ در بر دارندۀ تکنیک های پایۀ تکواندو، تکنیک پوم سه، دفاع های شخصی و شکستن جسم های مختلف است و در واقع به جشنواره های ورزش تکواندو نیز گفته می شود.

تکواندو دختران

تکواندو دختران

نایب قهرمانی نجف آباد در هان مادانگ استان