نتیجه شاسی بلندهای مجلس، زودتر اعلام شود
نتیجه شاسی بلندهای مجلس، زودتر اعلام شود
فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: کمیسیون اصل 90، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس هرچه زودتر گزارش‌شان درباره دریافت خودروی شاسی بلند توسط عده‌ای از نمایندگان را قبل از انتخابات هیات رئیسه که بنا است سه شنبه دوم خرداد ماه برای اجلاسیه چهارم برگزار شود، نهایی و اعلام کنند.

نتیجه شاسی بلندهای مجلس، زودتر اعلام شود

فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: کمیسیون اصل ۹۰، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس هرچه زودتر گزارش‌شان درباره دریافت خودروی شاسی بلند توسط عده‌ای از نمایندگان را قبل از انتخابات هیات رئیسه که بنا است سه شنبه دوم خرداد ماه برای اجلاسیه چهارم برگزار شود، نهایی و اعلام کنند.

ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: باید هرچه زودتر گزارش مربوط به این موضوع به صورت شفاف ارائه شود و مردم و همه نمایندگان آنها در مجلس در جریان اصل ماجرا قرار گیرند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

نتیجه شاسی بلندهای مجلس، زودتر اعلام شود