نتیجه قطعی انتخابات شورای اسلامی شهر نجف آباد اعلام شد
نتیجه قطعی انتخابات شورای اسلامی شهر نجف آباد اعلام شد

سیزده عضو شورای شهر نجف آباد مشخص شدند خبرگزاری ایمنا: فرمانداری نجف آباد در اطلاعیه ای اسامی سیزده منتخب مردم شهرستان در شورای شهر را به همراه شش عضو علی البدل آن اعلام کرد.  به گزارش خبرنگار ایمنا در این اطلاعیه که در اولین ساعات صبح امروز منتشر شد ناصر اکرامیان با ۱۵۳۹۰ رای،محسن پور […]

سیزده عضو شورای شهر نجف آباد مشخص شدند

خبرگزاری ایمنا: فرمانداری نجف آباد در اطلاعیه ای اسامی سیزده منتخب مردم شهرستان در شورای شهر را به همراه شش عضو علی البدل آن اعلام کرد.

 به گزارش خبرنگار ایمنا در این اطلاعیه که در اولین ساعات صبح امروز منتشر شد ناصر اکرامیان با ۱۵۳۹۰ رای،محسن پور نمازیان با ۱۵۱۶۲ رای،سعید پزشکی با ۱۱۶۷،مجتبی گودرزی با ۱۱۲۴۹ رای، حسن یوسفی نژاد با ۱۰۰۵۹ رای،مرتضی حاجی صادقیان با ۹۹۷۰ رای،جواد حجتی با ۹۷۹۴ رای،شهرام الله آبادی با ۸۸۵۶ رای،محمود حقیقی نجف آبادی با ۸۵۳۰ رای،قربانعلی مومنی با ۸۱۶۲۲ رای،محمد حسن آسیابانی نجف آبادی با ۷۹۹۸ رای،مهدی فتحیان نجف آبادی با ۷۸۲۶ رای و سوسن خسروی با ۷۵۹۰ رای ضمن کسب بیشترین تعداد آرا به عضویت شورای شهر نجف آباد طی چهار سال آینده انتخاب شدند.

در این اطلاعیه همچنین مصطفی حجتی نجف آبادی با ۷۱۰۰ رای،مهر اعظم خاکی نجف آبادی با ۶۷۵۳ رای،مهدی مهدیه نجف آبادی با ۶۷۱۶ رای،محسن میر معنی با ۶۴۴۶ رای،عیدی محمد طرقی با ۶۳۴۶ رای و هادی گودرزی با ۶۲۲۴ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر نجف آباد معرفی شدند.

لازم به ذکر است که در انتخابات شورای شهر نجف آباد در مجموع نود و شش هزار و پانصد و هشتاد و هشت برگ رای اخذ شد که از این تعداد هشتاد و هشت هزار و صدو شصت و نه رای به عنوان آرای صحیح مورد شمارش قرار گرفتند.

اعضای اصلی شورای شهر نجف آباد

۱- ناصر اکرامیان کد ۱۲۶۱-۱۵۳۹۰ رای

۲- محسن پور نمازیان کد ۱۴۱۸-۱۵۱۶۲ رای

۳- مجید پزشکی نجف آبادی کد ۱۴۱۲-۱۱۶۷۷ رای

۴- مجتبی گودرزی کد ۱۷۶۲- ۱۱۲۴۹ رای

۵- حسن یوسفی نژاد کد ۱۹۱۲-۱۰۰۵۱ رای

۶- مرتضی حاجی صادقیان  کد ۱۴۶۸-۹۹۷۰ رای

۷- جواد حجتی کد ۱۴۷۱-۹۷۹۴ رای

۸- شهرام الله آبادی کد ۱۲۶۲-۸۸۵۶ رای

۹- محمود حقیقی نجف آبادی کد ۱۴۸۲-۸۵۳۰ ر ای

۱۰- قربانعلی مومنی کد ۱۷۸۱-۸۱۶۲ رای

۱۱- محمد حسن آسیابانی نجف آبادی کد ۱۲۱۵ – ۷۹۹۸ رای

۱۲- مهدی فتحیان نجف آبادی کد ۱۶۹۱ – ۷۸۲۶ رای

۱۳- سوسن خسروی کد ۱۴۹۱- ۷۵۹۰ رای

اعضای علی البدل:

۱۴- مصطفی حجتی نجف آبادی کد ۱۴۷۴- ۷۱۰۰ رای

۱۵-مهر اعظم خاکی نجف آبادی کد ۱۴۸۶- ۶۷۵۳ رای

۱۶- مهدی مهدیه نجف آبادی کد ۱۸۵۲- ۶۷۱۶ رای

۱۷- محسن میر معنی کد ۱۸۵۷- ۶۴۴۶ رای

۱۸- عیدی محمد طرقی کد ۱۶۲۴- ۶۳۴۶ رای

۱۹- هادی گودرزی کد ۱۷۶۵ – ۶۲۲۴ رای

تعداد آرای بقیه کاندیداهای شورای شهر

۲۰- مصطفی دری نجف آبادی کد ۱۴۹۶ – ۶۱۲۹ رای

۲۱- ایمان صالحی کد ۱۵۹۸- ۵۹۶۷ رای

۲۲- بهرام افشاری کد ۱۲۵۹-۵۸۴۳ رای

۲۳- حمید شهبازی کد ۱۵۸۲ – ۵۷۲۴ رای

۲۴- نسرین امیر نیرومند کد ۱۲۶۷ – ۵۶۳۳ رای

۲۵- ندا یعقوبیان کد ۱۸۹۶ – ۵۴۷۲ رای

۲۶- محمد رستگاری نجف آبای  کد ۱۵۱۷ – ۵۳۲۸ رای

۲۷- قاسم صالحی کد ۱۶۱۲- ۵۰۸۷ رای

۲۸- حسینعلی معینی نجف آبادی کد ۱۸۲۱- ۴۸۹۶ رای

۲۹- محمد مسعودی کد ۱۸۱۶- ۴۸۴۰ رای

۳۰- حسین بهرامی کد ۱۲۹۱- ۴۸۱۲ رای

۳۱- حسینعلی حاجی قربانی کد ۱۴۵۹ – ۴۸۰۹ رای

۳۲- محمد رضا سبحانی کد ۱۴۵۲ – ۴۸۰۲ رای

۳۳- اعظم نوروزی آباد چی کد ۱۸۶۴- ۴۷۸۲ رای

۳۴- فاطمه مهدیه کد ۱۸۴۹- ۴۷۲۰ رای

۳۵- حسن بهارلویی کد ۱۲۸۷ – ۴۷۱۵ رای

۳۶- بیژن عظیمی کد ۱۶۷۴ – ۴۵۱۷ رای

۳۷- شهاب گزین زاده کد ۱۷۵۹ – ۴۴۸۰ رای

۳۸- محسن ستاری کد ۱۵۴۵- ۴۴۶۳ رای

۳۹- مهدی وثوقیان کد ۱۸۶۹ – ۴۴۴۱ رای

۴۰- وجیهه کرداریان کد ۱۷۴۶ – ۴۴۰۵ رای

۴۱- حمید محمد کبیری نجف آبادی  کد ۱۷۸۶ – ۴۳۹۲ رای

۴۲- عیسی محمود صالح کد ۱۷۹۷ – ۴۳۲۰ رای

۴۳-عباس حمیدی نجف آبادی کد ۱۴۸۴ – ۴۲۷۵ رای

۴۴- حشمت بهار لویی یاسه چاهی کد ۱۲۸۹ – ۴۱۷۹ رای

۴۵- یدالله سورانی یانچشمه کد ۱۵۶۱ – ۴۱۴۱رای

۴۶- زهرا ستایش کد ۱۵۴۶ – ۴۱۲۱ رای

۴۷- محسن آذری کد ۱۲۱۴ – ۴۱۰۲

۴۸- محمد رضا اسدی آسترکی کد ۱۲۵۴- ۳۹۷۹ رای

۴۹- رضا داودی کد ۱۴۹۴- ۳۹۷۸ رای

۵۰- الهه بهار لوئی کد ۱۲۸۶ – ۳۹۱۸ رای

۵۱- اسماعیل براتی کد ۱۲۸۴ – ۳۸۰۹ رای

۵۲- علی اکبر پیر علی کد ۱۴۲۱ – ۳۷۲۹ رای

۵۳- مسلم کریمی سودجانی کد ۱۷۴۹- ۳۶۸۲ رای

۵۴- سید وحید شکرالهی کد ۱۵۷۸ – ۳۴۳۹ رای

۵۵- منوچهر مرادی سودجانی کد ۱۸۱۴ – ۳۴۱۲ رای

۵۶- مهران امیر پور نجف آبادی کد ۱۲۶۵- ۳۳۱۹ رای

۵۷- حمید منتظری نجف آبادی کد ۱۸۲۶- ۳۱۷۲ رای

۵۸- محمود عیدی وندی کد ۱۶۸۴- ۳۱۰۰ رای

۵۹- ابراهیم مهدور کد ۱۸۴۷ – ۳۰۷۱ رای

۶۰- افسانه اشرفی کد ۱۲۵۷- ۳۰۶۴ رای

۶۱- مژگان ایزدی نجف آبادی کد ۱۲۷۵ – ۳۰۶۲ رای

۶۲- محمد طراوت کد ۱۶۲۱- ۲۹۸۹ رای

۶۳- علی ناصری پیدنی کد ۱۸۵۸ – ۲۸۷۹ رای

۶۴- محمد امین موحد کد ۱۸۲۸ – ۲۸۵۷ رای

۶۵- حسنعلی عرب نجف آبادی کد ۱۶۵۸- ۲۸۰۸ رای

۶۶- محبوبه عادل نیا نجف آبادی کد ۱۶۲۹ – ۲۷۳۳  رای

۶۷- محسن یزدانیان نجف آبادی کد ۱۸۹۵- ۲۷۲۳ رای

۶۸- حمید کاظمی کد ۱۷۲۷ – ۲۶۹۴ رای

۶۹- مجید صالحی نجف آبادی کد ۱۶۱۷ – ۲۶۵۱ رای

۷۰- سید رضا حسینی کاکلی کد ۱۴۷۹ – ۲۶۲۳ رای

۷۱- ابراهیم پاینده نجف آبادی کد ۱۲۹۷ – ۲۵۵۲ رای

۷۲- احمد موسویان کد ۱۸۴۱ – ۲۵۴۷ رای

۷۳- محمد شریفی نجف آبادی کد ۱۵۶۷ – ۲۴۶۷ رای

۷۴- محمد رحیمی کد ۱۵۱۶- ۲۴۵۵ رای

۷۵- سعید آشیان کد ۱۲۱۶ – ۲۲۹۴ رای

۷۶- اصغر بابائی کد ۱۲۷۶ – ۲۱۹۹ رای

۷۷- سعید بهزادی حموله کد ۱۲۹۵ – ۲۱۷۸ رای

۷۸- هرمز بابائی کد ۱۲۷۸ – ۲۰۹۷ رای

۷۹- سید جابر هاشمی نجف آبادی کد ۱۸۹۱- ۲۰۳۴ رای

۸۰- ابراهیم یاوریان کد ۱۸۹۴ – ۲۰۰۵ رای

۸۱- محسن شریفی کد ۱۵۶۲- ۱۹۷۷ رای

۸۲- علیرضا نوریان کد ۱۸۶۵ – ۱۹۳۴ رای

۸۳- عیسی  عالی پور کد ۱۶۴۲ – ۱۸۵۸ رای

۸۴- محسن کریم زاده بارده کد ۱۷۴۸- ۱۸۳۳ رای

۸۵- رسول ربانیان نجف آبادی کد ۱۵۱۴- ۱۷۵۷ رای

۸۶- مهدی نور محمدی کد ۱۸۶۱ – ۱۷۵۶ رای

۸۷- علیرضا سال دور گر نجف آبادی کد ۱۵۴۱ – ۱۶۹۶ رای

۸۸- غلامرضا خزائلی کد ۱۴۸۹ -۱۶۰۰ رای

۸۹- ولی الله شیاسی کد ۱۵۸۶ – ۱۵۶۴ رای

۹۰- علی کاظمی نجف آبادی کد ۱۷۲۹- ۱۵۴۹ رای

۹۱- علیرضا اسدی کد ۱۲۵۲ – ۱۵۴۴ رای

۹۲- خدیجه قادری نجف آبادی کد ۱۶۹۷- ۱۵۳۵ رای

۹۳-  الهه ایزدی خواه کد ۱۲۷۴- ۱۵۱۹ رای

۹۴- محمد رضا بابائیان کد ۱۲۷۹ – ۱۴۹۸ رای

۹۵- محمد رضا ایزد پرست کد ۱۲۷۴- ۱۴۳۶ رای

۹۶- شقایق بختیاری چهل چشمه کد ۱۲۸۲- ۱۳۷۹ رای

۹۷- اسماعیل معینی کد ۱۸۱۹ – ۱۳۰۴ رای

۹۸- مینا رضوان پور کد ۱۵۲۴- ۱۲۷۶ رای

۹۹- اسماعیل صفا پور کد ۱۶۱۸- ۱۲۵۰ رای

۱۰۰- مجتبی شفیعی علویجه کد ۱۵۷۴ – ۱۲۴۸ رای

۱۰۱- محمود عباسی آباد چی کد ۱۶۴۷ – ۱۲۳۰ رای

۱۰۲- حجت زمانیان کد ۱۵۲۷ – ۱۱۵۷ رای

۱۰۳- مریم ظرافتی خرسند کد ۱۶۲۶- ۱۱۵۰ رای

۱۰۴- محمد تدین کد ۱۴۲۵ – ۱۱۴۴ رای

۱۰۵- کرامت شیاسی کد ۱۵۸۵- ۱۱۳۵ رای

۱۰۶- محمد رستمی کد ۱۵۱۸ -۱۱۰۶ رای

۱۰۷- منصوره باقری چشمه احمد رضایی کد ۱۲۸۱- ۱۰۶۹ رای

۱۰۸- سید اسماعیل موسوی پور کد ۱۸۴۲ – ۱۰۶۱ رای

۱۰۹- بابک بیات کد ۱۲۹۶ – ۱۰۴۲ رای

۱۱۰- محمد علی تن زاده کد ۱۴۲۶- ۱۰۳۳ رای

۱۱۱- مصطفی جهانگیری باور صاد کد ۱۴۶۴ – ۱۰۲۲ رای

۱۱۲- محمد حیدری کد ۱۴۸۵ – ۱۰۰۶ رای

۱۱۳- ابراهیم کلیشادی قلعه شاهی کد ۱۷۵۶- ۹۹۴ رای

۱۱۴- روح ا… مهدیه کد ۱۸۴۸ – ۹۲۶ رای

۱۱۵- غلامرضا هارونی کد ۱۸۷۲ – ۹۰۷ رای

۱۱۶- خدیجه حسینی منجزی کد ۱۴۸۱ – ۹۰۵ رای

۱۱۷- صدیق فاصل نجف آبادی کد ۱۶۸۶ – ۸۶۰ رای

۱۱۸- محمد علی کدخدائی نجف آبادی کد ۱۷۴۵ – ۸۶۰ رای

۱۱۹-احسان حسین پور نجف آبادی کد ۱۴۷۶ – ۸۲۵ رای

۱۲۰- علی رستمی نجف آبادی کد ۱۵۱۹- ۸۲۵ رای

۱۲۱- داود غیور نجف آبادی کد ۱۶۸۵ – ۸۱۳ رای

۱۲۲- فرحناز عبدالهی کد ۱۶۵۴ – ۷۹۸ رای

۱۲۳- بهنام صادقی نجف آبادی کد ۱۵۹۶ – ۷۲۲ رای

۱۲۴- صفیه مختاری کد ۱۷۹۸- ۷۱۸ رای

۱۲۵- غلامحسین جاویدان کد ۱۴۲۷ – ۶۳۴ رای

۱۲۶- مرتضی رستمی نجف آبادی کد ۱۵۲۱ – ۶۳۲ رای

۱۲۷- اعظم عبدالعظیمی نجف آبادی کد ۱۶۵۲ – ۶۲۵ رای

۱۲۸- معصومه شریفی کد ۱۵۶۴ – ۶۲۲ رای

۱۲۹- آزاده عنایتی نجف آبادی کد ۱۶۸۱- ۵۲۵ رای

۱۳۰- سعادت زمانی کد ۱۵۲۶ – ۵۱۸ رای

۱۳۱- محمد مهدی شعاعی نجف آبادی کد ۱۵۶۸ – ۴۶۵ رای

۱۳۲- مرتضی کریم زاده کد ۱۷۴۷ – ۴۶۱ رای

۱۳۳- حجت ا… فریدون نژاد کد ۱۶۹۶ – ۴۴۶ رای

۱۳۴- علیرضا پویافر کد ۱۴۱۹ – ۳۷۰ رای

۱۳۵- محمد جواد تارین کد ۱۴۲۴ – ۳۶۰ رای

۱۳۶- علی محمد عربی چهل خانه کد ۱۶۷۱ – ۲۸۷ رای

۱۳۷- مسعود طواف کد ۱۶۲۵ – ۲۲۴ رای

۱۳۸- بهروز رفیعی سامانی کد ۱۵۲۵ – ۱۰۸ رای

 در ساعات آینده آمار مربوط به  آرای ریاست جمهوری در نجف آباد نیز در این سایت منعکس خواهد شد

صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات شهر نجف آباد تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد

نتایج انتخابات روستاهای فیلور- حاجی آباد- همت آباد- جلال آباد- نهضت آباد- رحمت آباد