نجات کودک دو ساله در باغ ملی
نجات کودک دو ساله در باغ ملی

خبرگزاری فارس: مأمور  راهور شهرستان نجف‌آباد جان کودک دو ساله را که در هنگام نماز خواندن پدر از مسجد خارج شده بود از تصادف با خودروهای عبوری در خیابان اصلی نجات داد. «با توجه به کوچک بودن جثه و تاریکی محل زمانی که یک دستگاه خودرو نزدیک بود به وی برخورد کند این مأمور وظیفه شناس […]

خبرگزاری فارس: مأمور  راهور شهرستان نجف‌آباد جان کودک دو ساله را که در هنگام نماز خواندن پدر از مسجد خارج شده بود از تصادف با خودروهای عبوری در خیابان اصلی نجات داد.

«با توجه به کوچک بودن جثه و تاریکی محل زمانی که یک دستگاه خودرو نزدیک بود به وی برخورد کند این مأمور وظیفه شناس پلیس راهور در اقدامی فداکارانه خود را به سمت خودرو پرتاب کرده و دختر بچه را از مرگ حتمی نجات می‌دهد.»

این دختر بچه به صورت صحیح و سالم تحویل پدرش شد و خوشبختانه هیچ گونه آسیبی به مأمور نیز وارد نشد. (تصویر تزیینی است)