نجف‌آباد ۹۶۰ نفر بهره‌بردار مستقیم از مراتع دارد
نجف‌آباد ۹۶۰ نفر بهره‌بردار مستقیم از مراتع دارد
منابع طبیعی نجف آباد:رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نجف‌آباد با بیان اینکه شهرستان نجف‌آباد ۹۶۰ نفر بهره‌بردار مستقیم از مراتع دارد؛ تعداد دام مجاز شهرستان را بیش از ۳۸۴۰۰ واحد دامی عنوان و اضافه نمود این تعداد واحد دامی در سطح ۱۸۶۰۰۰ هکتار از مراتع شهرستان و در ۲۸ عرف مرتعی مشغول چرا هستند.

نجف‌آباد ۹۶۰ نفر بهره‌بردار مستقیم از مراتع دارد

منابع طبیعی نجف آباد:رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نجف‌آباد با بیان اینکه شهرستان نجف‌آباد ۹۶۰ نفر بهره‌بردار مستقیم از مراتع دارد؛ تعداد دام مجاز شهرستان را بیش از ۳۸۴۰۰ واحد دامی عنوان و اضافه نمود این تعداد واحد دامی در سطح ۱۸۶۰۰۰ هکتار از مراتع شهرستان و در ۲۸ عرف مرتعی مشغول چرا هستند.

مسعود یکتافر‌ گفت: در سه ماهه پایانی سال گذشته و ابتدای سال‌جاری آمار و اطلاعات بیش از ۵۰ درصد بهره‌برداران مراتع شهرستان به‌روزرسانی و تعیین تکلیف گردیده که انجام این مهم باعث انتقال حقوق مرتعداران متوفی به وراث ایشان، مدیریت چرا در سطح مراتع، تعیین مرز دقیق عرف‌های مرتعی و نهایتاً جلوگیری از بروز تنش بین مرتع داران می‌گردد.

به گفته یکتا فر معیشت بیش از ۵۰۰۰ نفر از جمعیت شهرستان بصورت مستقیم وابسته به منابع طبیعی است و مراتع شهرستان نقش مهمی در تولید علوفه و گوشت قرمز دارد.

وی در پایان با بیان اینکه زمان ورود دام به مراتع ییلاقی شهرستان اواخر اردیبهشت ماه می‌باشد، از کلیه مرتعداران درخواست‌ کرد از ورود زود هنگام به مراتع ییلاقی خودداری کنند زیرا یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نجف‌آباد حسب وظایف قانونی خود و به منظور جلوگیری از تخریب مراتع از ورود دام به‌ مراتع ییلاقی پیش از تاریخ مشخص شده جلوگیری به عمل می‌آورد.

مسعود یکتا فر رییس اداره منابع طبیعی شهرستان نجف آباد، نفر سمت راست

مسعود یکتا فر رییس اداره منابع طبیعی شهرستان نجف آباد، نفر سمت راست

نجف‌آباد ۹۶۰ نفر بهره‌بردار مستقیم از مراتع دارد