نجف آباد، تجمع را آرام تماشا کرد/ نمره قبولی مسئولان امنیتی
نجف آباد، تجمع را آرام تماشا کرد/ نمره قبولی مسئولان امنیتی
تجمعی که با سر و صدای زیاد شبکه های مجازی، با ادعای اعتراض به مشکلات اقتصادی در نجف آباد تدارک دیده شده بود، دقایقی پیش با کمترین خسارت به زیرساخت های شهری و بدون حتی یک برخورد با جمعیت 100 نفره شعار دهندگان خاتمه یافت.

تجمعی که با سر و صدای زیاد شبکه های مجازی،  با ادعای اعتراض به مشکلات اقتصادی در نجف آباد تدارک دیده شده بود، دقایقی پیش با کمترین خسارت به زیرساخت های شهری و بدون حتی یک برخورد با  جمعیت ۱۰۰ نفره شعار دهندگان خاتمه یافت.

طی این تجمع که بدون صدور مجوز و با حضور جمعیت در نیمی از مساحت باغ ملی از حوالی شش شب شروع شد، نزدیک به ۱۰۰ نوجوان و جوان شعارهای ساختار شکنانه ای سر دادند ولی بقیه جمعیت  تماشا کردند یا حداکثر فیلم گرفتند.

شعار دهندگان را بر اساس ظاهر می توان به ۲دسته تقسیم کرد: کسانی که در نجف آباد به «مِیقان چِرکولی» شناخته شده و دسته دوم خوش تیپ هایی که ابروهای تراش خورده(در مورد پسران)، ظاهری متفاوت و داشتن دوستی از جنس مخالف، مهمترین شاخصه آن ها محسوب می شود.

در این میان باید بهترین نمره را به مسئولان امنیتی و انتظامی شهر داد که با مدیریتی خوب، هیچ بهانه ای به دست ساختار شکنان ندادند. این در حالی بود که جمع صد نفره ساختار شکن، بارها با اقداماتی مانند پرتاب نارنجک دستی (گووِک نجف آبادی ها)، شکستن دو الی سه شیشه از مسجد جامع، کندن میله ای در مقابل پاساژ سجاد و پاره کردن دو بنر تبلیغاتی در گوشه های باغملی تلاش داشتند واکنش نیروهای امنیتی و انتظامی را برانگیزند.

برخی مسئولان ارشد شهرستان نیز با حضور در میدان حضرت امام از نزدیک اوضاع را رصد  می کردند. وجه مشترک صد نفری که در این تجمع ۲ساعته شعارهای «دشمن پسند» دادند را باید «جَو گیری» دانست. سن پایین و تمایل به دیده شدن توسط جمعیت حاضر در کنار خودنمایی در برابر جنس مخالف از دیگر عوامل تحریک کننده این افراد محسوب می شد.

عدم همراهی مردم با جوانان جوگیر به حدی بود که در مقاطعی، شعارها تماشاچیان را با الفاظی همچون «بی غیرت» هدف می گرفت. در این میان بیشترین شعار و توهین نسبت به مقام معظم رهبری صورت گرفت و همین باعث شد بسیاری از حاضرین در باغملی، با بغض این نمایش را تماشا کنند.

جوگیری شعاردهندگان به حدی بود که در یکی دو مورد، وقتی کاغذ رول دستگاه کارت خوان به هوا پرتاب شد، چنان تشویقی کردند که تعجب حاضرین را به دنبال داشت.

در این میان تقریبا هیچ شعاری در خصوص مسائل اقتصادی و عملکرد دولت داده نشد و شعارها بیشتر سیاست های منطقه ای ایران و حمایت از محور مقاومت را هدف گرفته بود.

این تجمع بعد از چندین جابه جایی شعاردهندگان به نقاط مختلف باغملی، در نهایت با ورود خودروهای عبوری به میدان اصلی شهر در حوالی ساعت ۸ شب پایان یافت.