نجف آباد، جای نمایش و تجربه نیست
نجف آباد، جای نمایش و تجربه نیست
به دنبال ارتقاء جایگاه فرمانداری نجف آباد به سومین شهر ویژه استان در اواخر سال92، امید می رفت اتفاقات خوب و قابل توجهی در سرانه بودجه این شهر و حضور مدیران قوی در دستگاه های مختلف روی دهد ولی در حال حاضر، این ارتقاء در کنار تمامی امتیازاتی که داشته، دچار برخی آفات نیز شده است.

نجف آباد، جای نمایش و تجربه نیست

به دنبال ارتقاء جایگاه فرمانداری نجف آباد به سومین شهر ویژه استان در اواخر سال۹۲، امید می رفت اتفاقات خوب و قابل توجهی در سرانه بودجه این شهر و حضور مدیران قوی در دستگاه های مختلف روی دهد ولی در حال حاضر، این ارتقاء در کنار تمامی امتیازاتی که داشته، دچار برخی آفات نیز شده است.

در شهرهایی که به صورت فرمانداری ویژه اداره می شوند، فرماندار به عنوان معاون استاندار محسوب می شود و می توانند در تصمیمات کلان استان ورود پیدا کند. روسای ادارات مختلف نیز در سطح مدیر کل استان شناخته شده و اختیارات بیشتری برای کار و خدمت دارند.

در این میان، حقوق و مزایای مدیران یک فرمانداری ویژه نیز ویژه است و سابقه فعالیت در این جایگاه، هر چند کوتاه، امتیازات مادی و معنوی خاصی برای آن شخص دارد. به همین دلیل است که بسیاری تلاش دارند، آخرین سال های خدمت شان را در شهری با جایگاه فرمانداری ویژه بگذرانند تا با حقوق بالاتری به دوران بازنشستگی وارد شوند.

چنین امتیازاتی باعث شده برخی مدیران ضعیف یا کسانی که آخرین سال ها و حتی ماه های خدمت شان را می گذرانند، به شهرهای ویژه تحمیل شوند. گاهی نیز برای «نمایش»های سیاسی، شاهد انتصاب هایی در این گونه شهرها هستیم. به عنوان مثال اولین زنی که در استان معاون فلان دستگاه شده؛ زنی که حداکثر سابقه کاری اش، فعالیت به عنوان یک مشاور یا کارشناس استانداری بوده.

طی روزهای اخیر نیز، شوخی یا جدی نام یک زن جوان که فقط در رشته مرتبط با شهرداری درس خوانده، مشاور چند شهردار بوده، در دانشگاه درس داده و کاندیدای شورای شهر بوده، به عنوان یکی از گزینه های شهرداری نجف آباد مطرح شده است.

به هر حال، امیدواریم این ها فقط گمانه زنی باشد یا حداکثر تلاشی برای طرح نام اشخاص با هر انگیزه ای؛ ولی یادمان باشد و یادشان باشد که نجف آباد، شهری نیست برای ارائه نمایش های سیاسی یا کسب تجربه برای مدیران صفر کیلومتر.

شهرداری نجف آباد

شهرداری نجف آباد

نجف آباد، جای نمایش و تجربه نیست