نجف آباد، در انتهای جدول واکسیناسیون کرونا
نجف آباد، در انتهای جدول واکسیناسیون کرونا
باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت اصفهان گفت: با وجود اینکه آمار واکسیناسیون شهرستان‌هایی مانند نجف آباد و خمینی شهر، به حدوداً ۶۰ درصد رسیده اما این آمار نسبت به میانگین واکسیناسیون در استان بسیار پایین است.

باشگاه خبرنگاران جوان: مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت اصفهان گفت: با وجود اینکه آمار واکسیناسیون شهرستان‌هایی مانند نجف آباد و خمینی شهر، به حدوداً ۶۰ درصد رسیده اما این آمار نسبت به میانگین واکسیناسیون در استان و شهر‌هایی همانند اردستان، نطنز و بوئین‌میاندشت بسیار پایین است و شهرستان های مذکور در انتهای جدول واکسیناسیون استان قرار گرفته اند.

رضا فدایی گفت: تاکنون از جمعیت ۱۲ سال به بالای استان، حدود ۷۵ درصد یک نوبت و نزدیک به ۶۰ درصد دو نوبت واکسن را دریافت کرده اند.

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

نجف آباد، در انتهای جدول واکسیناسیون کرونا