نجف آباد، صاحب اتاق بازرگانی شد
نجف آباد، صاحب اتاق بازرگانی شد
سفیران نیوز: عضو هیئت رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت شهرستان نجف آباد گفت:در این نشست مقرر شد دفتر نمایندگی نجف آباد به شعبه اتاق بازرگانی ارتقا یابد و تمام اختیارات و ویژگی‌هایی که شعبه های دیگر در کشور دارند به شعبه نجف آباد نیز تفویض گردد.

نجف آباد، صاحب اتاق بازرگانی شد

سفیران نیوز: عضو هیئت رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت شهرستان نجف آباد گفت:در این نشست مقرر شد دفتر نمایندگی نجف آباد به شعبه اتاق بازرگانی ارتقا یابد و تمام اختیارات و ویژگی‌هایی که شعبه های دیگر در کشور دارند به شعبه نجف آباد نیز تفویض گردد.

اسماعیل یوسفی افزود: در جلسه ای که روز شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ به میزبانی اتاق بازرگانی ایران و با حضور نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس و تعدادی از صنعتگران شهرستان تشکیل شد، این موضوع مورد تصویب قرار گرفت.
یوسفی اظهارداشت: مهمترین ویژگی های شعبه اتاق بازرگانی این است که شعبه در اتاق ایران رسمیت دارد و هیئت های اجرایی، هیئت رئیسه و مجمع نمایندگان خواهد داشت.
وی با اشاره اینکه شعبه اتاق بازرگانی می تواند کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اعضا صادر نماید تصریح کرد: شعبه نجف آباد در اتاق ایران نیز ردیف بودجه خواهد داشت.
یوسفی که به عنوان نماینده ابوالفضل ابوترابی در حوزه صنعت حوزه انتخابیه نیز شناخته می شود، در پایان ضمن اشاره به نقش موثر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، راعی فرماندار و حسناتی امام جمعه نجف آباد در تحقق این هدف، از تمامی مسوولان کشوری، استانی و شهرستانی بابت همکاری در این موضوع تقدیر کرد.

 

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

نجف آباد، صاحب اتاق بازرگانی شد