نجف آباد، ۴۴هزار بیمه شده دارد
نجف آباد، ۴۴هزار بیمه شده دارد
رییس اداره تعاون نجف آباد اعلام کرد که این شهرستان بیش از 44 هزار بیمه شده دارد و اختلافات کارگری و کارفرمایی آن توسط 3 هیات تشخیص و یک هیات حل اختلاف رسیدگی می شود.

نجف آباد، ۴۴هزار بیمه شده دارد

روابط عمومی تعاون استان: در جلسه ارزیابی عملکرد حوزه روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد که با حضور مدیرکل  استان برگزار شد، رییس اداره تعاون نجف آباد اعلام کرد که این شهرستان بیش از ۴۴ هزار بیمه شده تامین اجتماعی دارد و اختلافات کارگری و کارفرمایی آن توسط ۳ هیات تشخیص و یک هیات حل اختلاف رسیدگی می شود.

محمد مغزی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند انجام فعالیت های اداری در حوزه روابط کار شهرستان اعلام داشت:موضوع صیانت از نیروی کار نیز توسط ۳ نفر از بازرسین مستقرر در شهرستان انجام می شود و۵ درصد از تشکلات کارگری و کارفرمایی استان در شهرستان نجف آباد تشکیل شده است.

در این جلسه کامران کلانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی،کاهش میانگین مدت زمان رسیدگی در هیأت های تشخیص و حل اختلاف و ارتقاء سطح کیفی رسیدگی در روند رسیدگی به پرونده ها را از نقاط مثبت در این شهرستان عنوان کرد.

محمد مغزی رییس اداره تعاون نجف آباد، نفر اول از راست

محمد مغزی رییس اداره تعاون نجف آباد، نفر اول از راست

نجف آباد، ۴۴هزار بیمه شده دارد