نجف آباد از لحاظ مرغداری اشباع شده است
نجف آباد از لحاظ مرغداری اشباع شده است

اصفهان – خبرگزاری مهر:مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران شهرستان نجف آباد گفت : تجهیزات نیمی از واحد های طیور شهرستان نوسازی شده که این امرکاهش ۳۰ درصدی انرژی در آن واحد ها را به دنبال داشته است. ناصر فرقانی درگفتگو با مهر اظهار داشت: بیش از ۱۵۰ واحد مرغداری در دو شهرستان تیران و کرون […]

اصفهان – خبرگزاری مهر:مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران شهرستان نجف آباد گفت : تجهیزات نیمی از واحد های طیور شهرستان نوسازی شده که این امرکاهش ۳۰ درصدی انرژی در آن واحد ها را به دنبال داشته است.

ناصر فرقانی درگفتگو با مهر اظهار داشت: بیش از ۱۵۰ واحد مرغداری در دو شهرستان تیران و کرون و نجف آباد زیر مجموعه این شرکت تعاونی هستند که ماهانه در حدود دو میلیون پانصد هزار قطعه می توانند جوجه ریزی کنند.

وی با بیان اینکه بیشتر تولید مرغ گوشتی این دو شهرستان در استان اصفهان مصرف می شود، افزود: البته ظرفیت جوجه ریزی در سال جاری به دلیل کمبود آذوقه و بروز برخی بیماری ها بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است.

 مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران شهرستان نجف آباد با بیان اینکه ۵۰ درصد مرغداری های شهرستان سنتی فعالیت می کنند، ادامه داد: روند نوسازی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی واحد های طیور نجف آباد و تیران وکرون در دو سال گذشته تا کنون به واسطه حمایت های دولتی مطلوب بوده است به نحوی که ۵۰  درصد مرغداری های در طی زمان یاد شده مدرن شده اند.

فرقانی یادآور شد: مصرف انرژی در مرغداری هایی که موفق به نوسازی تجهیزات خود شده اند تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران شهرستان نجف آباد اظهار داشت: تعداد واحد های مرغداری در شهرستان به دلیل کمتر شدن فواصل بین مرغداری ها به حد اشباع رسیده چرا که ساخت بیشتر موجب افزایش سرعت انتشار بیماری های واگیر دار در بین طیور خواهد شد.

فرقانی افزود: افزایش تعداد سوله ها در داخل واحد های طیور نیز همین وضعیت را رقم خواهد زد