نجف آباد بیش از پانصد و هفتاد هکتار بافت فرسوده دارد
نجف آباد بیش از پانصد و هفتاد هکتار بافت فرسوده دارد

خبرگزاری ایمنا: مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: در حال حاضر از مجموع مساحت هشت هزار و نهصد و پنجاه و پنج هکتاری نجف آباد، بیش از پانصد و هفتاد هکتار به عنوان بافت فرسوده شناخته می شود که این میزان هشت درصد از کل بافت فرسوده استان را به خود اختصاص می دهد. […]

خبرگزاری ایمنا: مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: در حال حاضر از مجموع مساحت هشت هزار و نهصد و پنجاه و پنج هکتاری نجف آباد، بیش از پانصد و هفتاد هکتار به عنوان بافت فرسوده شناخته می شود که این میزان هشت درصد از کل بافت فرسوده استان را به خود اختصاص می دهد.

به گزارش خبرنگار ایمنا از نجف آباد محمود محمود زاده مدیر کل راه و شهرسازی استان در حاشیه یکی از جلسات اداری با اعلام این مطلب خاطر نشان کرد:« علاوه بر نجف آباد که نزدیک به هفت درصد آن را بافت فرسوده تشکیل می دهد در شهر گلدشت این شهرستان نیز از مجموع بیش از چهارصد و سی هکتار بافت مسکونی موجود، هشتاد هکتار به صورت بافت فرسوده مورد شناسایی قرار گرفته اند.»

محمود زاده در همین زمینه ادامه داد:« در این شهرستان از مجموع پانزده واحد معرفی شده به منظور دریافت تسهیلات خود مالکی مسکن مهر،هفت واحد به مرحله عقد قرارداد رسیده اند که در همین راستا نیز تاکنون بیش از صدو سی و شش میلیون تومان نیز تسهیلات پرداخت شده است.»

لازم به ذکر است که بافت فرسوده نجف آباد در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شهرستان به شمار می آید به طوریکه در بسیاری از نقاط وجود این مشکل ضمن کند کردن ترافیک شهری مانع از کمک رسانی سریع نیروهای امدادی به حادثه دیدگان در زمان بروز حوادث غیر مترقبه شده است.

وجود برخی مشکلات در مسیر تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز های جدید در بافت فرسوده موجب تمایل مردم به ایجاد مسکن جدید در محدوده باغات نجف آباد شده که این امر آینده زیست محیطی شهرستان را با خطرات زیادی مواجه خواهد کرد.