نجف آباد در بین سه شهرستان برتر استان از لحاظ تولید گل شب بو قرار دارد
نجف آباد در بین سه شهرستان برتر استان از لحاظ تولید گل شب بو قرار دارد

اصفهان / واحد مرکزی خبر/ اقتصادی درآستانه سال نو و عید نوروز ۱۲ میلیون گلدان گل شب بو در استان اصفهان نخستین تولید کننده گل شب بو درکشور تولید و روانه بازار شد. گل شبو ۴۵ هکتار از ۱۱۹ هکتار گلهای نشائی – فصلی این استان را به خوداختصاص داده است. مدیرامور باغبانی سازمان جهادکشاورزی […]

اصفهان / واحد مرکزی خبر/ اقتصادی

درآستانه سال نو و عید نوروز ۱۲ میلیون گلدان گل شب بو در استان اصفهان نخستین تولید کننده گل شب بو درکشور تولید و روانه بازار شد.
گل شبو ۴۵ هکتار از ۱۱۹ هکتار گلهای نشائی – فصلی این استان را به خوداختصاص داده است.
مدیرامور باغبانی سازمان جهادکشاورزی اصفها ن امروزگفت: گل شب بو به عنوان عمده ترین تولید گلهای نشائی– فصلی در این استان شناخته می شودکه عمده تولید آن در شهرستان های خمینی شهر، نجف آباد و فلاورجان است.
آقای رئیس زاده افزود: گل شب بو دراین استان ۵ درصد بیشتر از پارسال تولید شده است.
استان اصفهان حدود ۴۰ درصد از گل شب بو کشور را تامین می کند.