نجف آباد دوم «طلاق» استان/ کاشان دوم «ازدواج»
نجف آباد دوم «طلاق» استان/ کاشان دوم «ازدواج»

باشگاه خبرنگاران جوان:تورج حاجی‌رحیمیان مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان: شهر اصفهان در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری با ۱۲ هزار و ۷۷۱ ازدواج رتبه اول و کاشان نیز رتبه دوم را به خود اختصاص داده اند. «نجف آباد دومین رتبه طلاق در استان را به خود اختصاص داده که دلیل آن نبود دفاتر طلاق در […]

باشگاه خبرنگاران جوان:تورج حاجی‌رحیمیان مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان: شهر اصفهان در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری با ۱۲ هزار و ۷۷۱ ازدواج رتبه اول و کاشان نیز رتبه دوم را به خود اختصاص داده اند.

«نجف آباد دومین رتبه طلاق در استان را به خود اختصاص داده که دلیل آن نبود دفاتر طلاق در تیران و کرون و اضافه شدن آمار آنها به این شهرستان است.»

البته ما در متن خبر نفهمیدیم که رتبه اول طلاق متعلق به کدام شهرستان استان اعلام شده است.

«در این مدت ۲۸ هزار و ۴۱۳ ازدواج و ۸ هزار و ۴۵۵ طلاق در استان به ثبت رسیده است.»

«شهر  اصفهان ۱۲ هزار و ۷۷۱ ازدواج در کنار۴ هزار و ۲۷۸ طلاق را به ثبت رسانده است.»

«تعداد متولدین۶۳ هزار و ۸۴۷ نفر ثبت شده که از این میزان ۳۲ هزار و ۶۸۷ نفر پسر و ۳۱ هزار و ۱۶۰ نفر دختر بوده‌اند.»

«اصفهان رتبه اول و کاشان رتبه دوم در میزان تولد را دارند.»

«۱۷ هزار و ۹۳۳ فوتی ثبت شده که ۱۰ هزار و ۹ نفر  را مردان و ۷ هزار و ۸۴۶ نفر را زنان تشکیل می داده اند؛ این جا هم اصفهان اول و کاشان دوم است.»

«در دختران فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، فاطمه زهرا و زینب و در پسران امیرعلی، علی، امیرحسین، محمدطاها و حسین بیشترین فراوانی در انتخاب نام فرزند را داشته‌اند.»