نجف آباد عنوان چهارمین شهرستان خیر استان را به خود اختصاص داد
نجف آباد عنوان چهارمین شهرستان خیر استان را به خود اختصاص داد

شهرستان نجف آباد در روز نیکوکاری سال جاری پس از شهرستان های اصفهان، شاهین شهر و شهر رضا عنوان چهارمین شهرستان برتر استان را به خود اختصاص داد. اصفهان / واحد مرکزی خبر/ اجتماعی: مردم استان اصفهان در جشن نیکوکاری امسال حدود ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به نیازمندان این استان کمک کردند. مدیر […]

شهرستان نجف آباد در روز نیکوکاری سال جاری پس از شهرستان های اصفهان، شاهین شهر و شهر رضا عنوان چهارمین شهرستان برتر استان را به خود اختصاص داد.

اصفهان / واحد مرکزی خبر/ اجتماعی: مردم استان اصفهان در جشن نیکوکاری امسال حدود ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به نیازمندان این استان کمک کردند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان امروز گفت: نیکوکاران این استان در جشن نیکوکاری امسال ۳۰ درصد بیشتر از پارسال به نیازمندان کمک کردند.
آقای مجلس آرا افزود: این کمک ها از ۳ هزار و ۶۹۷ پایگاه ثابت و سیار مستقر درشهرستانهای این استان جمع آوری شد که سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال این کمک ها تعهدات سازمانها ،نهادها و موسسات و یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون ریال آن نقدی و ۲ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال آن غیرنقدی بود.
وی گفت: کمکهای مردمی برای دانش آموزان نیازمند و افراد زیرپوشش کمیته امداد هزینه می شود.