نجف آباد هم برفی شد
نجف آباد هم برفی شد

هوای نجف آباد  بالاخره پس از چند سال برفی شد و چند سانتی متری روی زمین برف سفید ، حال وهوای زمستانه به نجف آباد داد. از همه مؤمنان و مردم شهر می خواهیم جهت نزول برکات آسمانی بعد از نمازهای خود دعا نمایند و از خداوند طلب رحمت  بیشتر خود نمایند.   آیه‏اله‏ العظمى […]

هوای نجف آباد  بالاخره پس از چند سال برفی شد و چند سانتی متری روی زمین برف سفید ، حال وهوای زمستانه به نجف آباد داد.

از همه مؤمنان و مردم شهر می خواهیم جهت نزول برکات آسمانی بعد از نمازهای خود دعا نمایند و از خداوند طلب رحمت  بیشتر خود نمایند.

 

آیه‏اله‏ العظمى اراکى و زمزمه‏ هاى روحانى :

عمر برف است و آفتاب تموز اندکى مانده خواجه غره هنوز خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل

اى حسن توبه آنگهى کردى که ترا طاقت گناه نبود .