نجف آباد از وسط نصف شد
نجف آباد از وسط نصف شد

 به دنبال مصوبه وزارت کشور و شورای اسلامی شهر نجف آباد در خصوص کاهش تعداد مناطق شهرداری نجف آباد به ۲ منطقه در محدوده مرکزی و ۳ منطقه یزدانشهر،امیر آباد و ویلاشهر، از اول خرداد ساکنین مرکز نجف آباد خدمات شهرداری را در قالب دو منطقه دریافت خواهند کرد. بر طبق این تقسیم بندی شرق […]

 به دنبال مصوبه وزارت کشور و شورای اسلامی شهر نجف آباد در خصوص کاهش تعداد مناطق شهرداری نجف آباد به ۲ منطقه در محدوده مرکزی و ۳ منطقه یزدانشهر،امیر آباد و ویلاشهر، از اول خرداد ساکنین مرکز نجف آباد خدمات شهرداری را در قالب دو منطقه دریافت خواهند کرد.

کاهش تعداد مناطق شهرداری

بر طبق این تقسیم بندی شرق خیابان منتظری از پارک کوهستان تا تقاطع آن با بلوار بهارستان و ادامه مسیر از چهار راه مسجد امیر المومنین تا میدان شهیدان حجتی به عنوان منطقه یک و طرف مقابل آن در قالب دومین منطقه شهرداری شناخته خواهد شد.

لازم به ذکر است که ویلاشهر به عنوان منطقه سه، یزدانشهر چهارمین منطقه و امیر آباد به عنوان منطقه پنج شناخته خواهند شد.

این کاهش مناطق تاثیر زیادی در کاهش هزینه های شهرداری خواهد داشت.