نجف آباد پایتخت زنبورداری کشور است
نجف آباد پایتخت زنبورداری کشور است

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد با بیان این مطلب گفت: شهرستان نجف آباد با دارا بودن ۳۴۰ هزار کلنی زنبور عسل, بیش از پنجاه درصد از کلنیهای استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران اصفهان دکتر مأمن پوش افزود: به طور متوسط سالیانه بیش از ۲۷۰۰ تن عسل در […]

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد با بیان این مطلب گفت: شهرستان نجف آباد با دارا بودن ۳۴۰ هزار کلنی زنبور عسل, بیش از پنجاه درصد از کلنیهای استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران اصفهان دکتر مأمن پوش افزود: به طور متوسط سالیانه بیش از ۲۷۰۰ تن عسل در این شهرستان تولید می شود که برخی از آن به کشورهای همسایه صادر می گردد.

محمد مسعود مأمن پوش تعداد افراد مشغول به کار در این حرفه را ۱۵۰۰ نفر برشمرد و گفت: این شهرستان در زمینه تولید وسایل و لوازم زنبورداری نیز رتبه نخست کشور را از آن خود کرده است.

روستای اشن از بخش مهردشت شهرستان نجف آباد بیشترین کلنی را در سطح روستاهای کشور به خود اختصاص داده است.

در پایان رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد برای حفظ و گسترش این سطح اشتغال و تولید محصولات سالم, از مسئولین خواستار حمایت بیشتر شد/